Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva
Nástěnka - úřad a samospráva
Registrační úřad, zřízený v Úřadu městské části Praha-Ďáblice, zahájí svoji činnost pro registraci kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice v úterý 1. července 2014.
Jak dopadly voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5.-24. 5. 2014 v Ďáblicích?
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizace dopravy u Základní školy.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku ke hvězdárně.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zimní údržba na komunikacích MČ Praha-Ďáblice 2013–2014.
a výzva k podávání návrhů na úpravy a změny územního plánu
Pražské vodovody a kanalizace v současné chvíli pracují na opravě havárie v ulici Formánkova, Praha 8 - Kobylisy.
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velokoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou v roce 2013 přistaveny v níže uvedených termínech.
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2013 probíhat v těchto termínech.V lednovém vydání Zpravodaje byl otištěn rozsáhlý materiál týkající se I. a II. etapy revitalizace ďáblického náměstí. Oproti tištěnému magazínu poskytuje internet téměř neomezený prostor, proto vám můžeme nabídnou rozsáhlejší informace, včetně architektonických studií, zde na webových stránkách městské části.
Starosta Městské části Praha-Ďáblice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:
18. června v 18 hodin v sále Základní školy U Parkánu
Městská část Praha-Ďáblice – Úřad městské části zastoupený tajemníkem Úřadu městské části vyhlašuje dne 16. května 2012 výběrové řízení na obsazení pracovního místa samostatný odborný referent – občansko-správní, knihovník
Městská část Praha-Ďáblice ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Údržba veřejné zeleně v k.ú. Ďáblice a úklid veřejných prostranství“.
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás pozvali na veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které se bude konat ve středu 21. března 2012 od 18 hodin v atriu ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích.
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Seznam životních situací spadajících pod službu Elektronické formuláře
V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje probíhalo zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy (nejvyšší orgán správy města), na jehož programu byl, pro nás ďáblické, zásadní bod – další rozšíření skládky. Ta by měla být i pro dalších mnoho let jediným místem v Praze určeným pro skládkování odpadu Prahy a Středočeského kraje. Zastupitelstvo mělo rozhodnout několik měsíců trvající spor MČ Praha–Ďáblice a Odboru územního plánu, který připravuje novou podobu ÚP Prahy a který napl­ňuje politické zadání vedení města: pokračovat ve skládkování v Ďáblicích.
Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na obecním úřadě. Číslo jednací: 1561/2011_MCPD/star
ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění záměr
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
OMI
Ing. Jiří Zlatohlávek, ředitel
Vyšehradská 51
128 00, Praha 2