Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Usnesení -> Usnesení ZMČ 2013
Usnesení ZMČ 2013
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
092 13 ZMČ k rezignaci a slibu nového člena ZMČ - Fatrdle
093 13 ZMČ k návrhu rozpočtu na rok 2013
094 13 ZMČ k poskytnutí fin. daru fotbal
095 13 ZMČ k ukončení nájmu a fin. vypořádání
096 13 ZMČ k rozpočtu VHČ na rok 2013
097 13 ZMČ k odvolání rady MČ
098 13 ZMČ k inventarizaci 2012
099 13 ZMČ ke smlouvě s A.LT Architekti
100 13 ZMČ k odkupu pozemku 1729/527 TJ Ďáblice
101 13 ZMČ k volbě radního Ing. Růžičky
102 13 ZMČ k volbě radního Ing. Niebauera
103 13 ZMČ k volbě radní Mgr. Bouzkové
104 13 ZMČ k volbě radního PhDr. Novotného
105 13 ZMČ k dílčí urbanistické studii
106 13 ZMČ k do volbě Návrhového výboru
107 13 ZMČ k do volbě Návrhového výboru
108 13 ZMČ k Organizačnímu řádu
109 13 ZMČ k plánovací smlouvě Spiritex
110 13 ZMČ k do volbě Návrhového výboru
111 13 ZMČ k volbě starosty MČ
112 13 ZMČ k volbě starosty MČ
113 13 ZMČ k odvolání radních MČ
114 13 ZMČ k volbě radních MČ
115 13 ZMČ k volbě předsedy kontrolního výboru
116 13 ZMČ k volbě členů výboru pro kontrolu skládky
117 13 ZMČ k plánovací smlouvě Spiritex
118 13 ZMČ k Závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice 2013
119 13 ZMČ k RO1 rozpočtu 2013
120 13 ZMČ k RO2 rozpočtu 2013
121 13 ZMČ k prodeji pozemku p. č. 1745/1
122 13 ZMČ k vrácení daru pozemků CENTRALGROUP 
123 13 ZMČ k směně, darování a prodeji pozemků p. č. 1646/46, 1646/54 a 1646/53
124 13 ZMČ k odsvěření lesních pozemků 
125 13 ZMČ k ÚP SÚ HMP č. U 1163 k.ú. Ďáblice
126 13 ZMČ k návrhu změny ÚP SÚ HMP spol. SHAGGA
127 13 ZMČ k prodeji_směně pozemků SHAGGA
128 13 ZMČ ke smlouvě o spolupráci s EuroMart RI, s.r.o
129 ZMČ k RO3 rozpočtu 2013
130 ZMČ k RO4 rozpočtu 2013
131 13 ZMČ k odkupu pozemku 1729/527 TJ Ďáblice
132 13 ZMČ k ÚP SÚ HM
133 13 ZMČ k volbě člena KV
134 13 ZMČ vyplácení kompenzačního příspěvku
135 13 ZMČ rozpočtové provizorium
136 13 ZMČ rozpočtové opatření č. 5
137 13 ZMČ rozpočtové opatření č. 6
138 13 ZMČ inventarizace
139 13 ZMČ rozpracované investice_Víceúčelová hala U Holců
140 13 ZMČ splašková kanalizace na blatech
141 13 ZMČ vyjasnění vlastnických vztahů v k.ú.Ďáblice
142 13 ZMČ revokace 141_13 ZMČ k vyjasnění vl. vztahů
143 13 ZMČ stanovisko k přípravám ÚP hl.m. Prahy
144 13 ZMČ aktualizace č.1 zásad územního rozvoje
145 13 ZMČ ke zprávě KV 
146 13 ZMČ k činnosti KV 
147 13 ZMČ zvěřejnění zpráv KV na internetu