Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Červen 2013
Červen 2013
Další mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva

Ve středu 29. května proběhlo v sále základní školy mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice svolané z iniciativy 5 zastupitelů. Již z programu zasedání bylo zřejmé, že zastupitelé nejsou schopni dostát předsevzetí, které si dali na závěr zasedání konaného dne 7. května, že učiní vše pro to, aby byl do konce měsíce května zvolen starosta.
Prvním bodem jednání, kterého se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, byla zpráva Ing. Růžičky o výsledcích jednání směřujících k nalezení potřebné shody na budoucím kandidátovi na starostu. Ing. Růžička s politováním konstatoval, že jednání, která se zastupiteli vedl, se soustředila především na personální otázky, nikoli na otázky programové. Dále uvedl, že prakticky jediná dohoda mezi zastupiteli, která má za stávající situace šanci na úspěch, si s největší pravděpodobností vyžádá změnu stávajícího složení rady. K této otázce se v následné diskusi vyjádřil Ing. Niebauer, který oznámil, že je připraven, otevře-li to cestu ke zvolení starosty, z pozice radního odstoupit. Zastupitelka Mgr. Bouzková ke stejné otázce uvedla, že nesdílí pohled Ing. Niebauera. Ing. Křížek naznačil, že zástupci nejmenovaných volebních sdružení jsou velmi blízko dohodě, která umožní brzkou volbu starosty. Vyjádření Ing. Křížka podpořila paní Dohnalová.
Druhým bodem programu byla otázka doplnění členů kontrolního výboru, zejména obsazení místa předsedy tohoto výboru. Zastupitelé byli vyzváni, aby zvážili, zda nechtějí ve zmíněném výboru pracovat. PhDr. Novotný k tomuto bodu navrhl, že by bylo rozumné, kdyby se předsednictví kontrolního výboru ujal ten ze (dvou) případných budoucích kandidátů na starostu, který nebude zvolen. Většina přítomných zastupitelů tento návrh přivítala jako rozumné řešení, které přispěje k vyvážení moci mezi budoucími „vládními“ a „opozičními“ zastupiteli.
Na závěr zasedání Ing. Růžička znovu apeloval na přítomné zastupitele, aby do příštího řádného veřejného zasedání, jehož konání je stanoveno na 19. června, vyvinuli veškerou snahu potřebnou k tomu, aby právě na tomto zasedání zastupitelstva byl zvolen starosta naší městské části.
Mimořádné zasedání zastupitelstva trvalo přibližně dvě hodiny. Přítomné veřejnosti byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádřením a dotazům nejen ve vyhrazeném čase, ale i během diskuse zastupitelů. Dialog probíhal převážně v poklidné atmosféře a dotazovaní zastupitelé si zaslouží pochvalu za to, že se snažili trpělivě a co nejúplněji odpovídat na otázky občanů. Zmínky o „králících“ či „vidlích“, které na adresu zastupitelů padly ze strany některých občanů, byly užity, domnívám se, spíše v žertovné
nadsázce.


Dušan Andrš


Soubory ke stažení
zprav6_13.pdf