Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Historie obce -> Kronika obce a kronikáři -> Kronikáři obce
Kronikáři obce
Ďábličtí občané, kteří nám pomohli a pomáhají uchovat "paměť obce" - jejich výčet připravujeme...

Kronika městské části Ďáblice:

Byly vydány další dva svazky kroniky obce Ďáblice, svazek 104 a 105.

Jejich obsah je následující:

Svazek 104

 1. Vánoční koncert v kapli

 2. Ládví – hvězdárna

 3. Přechod Venuše 8.6.2004 na hvězdárně v Ďáblicích

 4. Ládví – pohled z hvězdárny

 5. Ládví v zimě

 6. Běh Terryho Foxe 17.6.2005 v Ďáblicích

 7. Jantry a dřevořezby – výstava v obecním Domě v Ďáblicích1997

 8. Ďáblický sekeromlat v únětické kultuře (Neústupný, 1937)

 9. Vývoj osídlení pražského území až po příchod Slovanů

 10. Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou

 11. Ďáblický ústřední hřbitov

 12. Usnesení vlády o vynětí půdy pro skládku

 13. Státní rostlinářská zpráva – zjištění škůdců v obvodu AA (zahrnující Ďáblice)

 14. e-Gouvernement – Elektronická veřejná zpráva

 15. Ústava Evropské Unie – úvodní poznámky

 16. Zpráva o Smlouvě o Ústavě pro Evropu – v dodatku

 17. Ceny nemovitostí a služeb

 18. Cena parcely v Ďáblicích

 19. Cena pozemků v Ďáblicích

 20. Ceny pozemků v Ďáblicích

 21. Cena výstavby obytného domu v ulici Legionářů

 22. Dům na rohu Ďáblická a Kostelecká

 23. Cena rodinného domku v Ďáblicích

 24. Ceny ubytování v penzionu v Ďáblicích

 25. Mimoúrovňová křižovatka Cínovecká – Kostomlatská, r. 2001

 26. Obecní knihovna

 27. Výstavba rodinných domů v lokalitě „Nové Ďáblice“

 28. Diakonie

 29. Diakonie – výstava skřítci

 30. Nástavba pavilonu MŠ

 31. Nová kuchyně ve školce

 32. Rada MČ s občany

 33. Výlet důchodců 27. září 2005

 34. Vánoční den seniorů 2005

 35. Lyžařský zájezd 22.1.2006

 36. Zima v r. 2005-2006

 37. Jarní zátopy v ulici Šenovské 20.2.2005


Svazek 105

 1. Dr. Miloslav Wimmer předává štafetu kronikáře

 2. Vzpomínka na akad. arch. Jiřího Veselého

 3. Aprílová zábava 1.4.2006

 4. Vítání nových občánků Ďáblic 12. 4. 2006

 5. Skořápkovník a křepelčí vajíčka 2006

 6. Pavel Sedláček hraje občanům v Ďáblicích

 7. Dnešní okolí Battistovy cihelny

 8. Rezidenční bydlení Hořinecká
  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu se uskutečnily ve dnech 2 a 3. 6. 2006

 9. Běh Terryho Foxe uspořádaný 16.června 2006 v Ďáblickém háji

 10. Hodnocení končícího volebního období v obci

 11. Zahájení nového školního roku 2006-2007

 12. Vítání nových občánků Ďáblic 18. 10.2006

 13. Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

 14. Členové rady městské části Praha - Ďáblice

 15. Ďáblické hvězdárně je 50 let.

 16. Historické fotografie z výstavby Ďáblické hvězdárny

 17. Připomínková akce k 50. výročí hvězdárny Ďáblice

 18. Ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Ďáblice

 19. Vánoční koncert v naší škole

 20. Předvánoční přátelské posezení seniorů

 21. Vánoční koncert v kapli Nejsv. Trojice v Ďáblicích 15.prosince 2006

 22. Půlnoční mše svatá v naší kapli

 23. Přehled kulturních a sportovních akcí v r. 2006

 24. Církev čs. Husitská

 25. Další výstavba v Ďáblicích je podmíněna odvodněním

 26. Hasiči ve výškách v Ďáblicích

 27. Počítačový kroužek pro seniory

 28. Restaurace a sportovní centrum „U Holců“

 29. Velkoobjemové kontejnery v obci

 30. Výstavba Pod Hájem 1999-2000

 31. Rekonstrukce Ďáblické pošty 2005-6

 32. Zámeček v Ďáblicích

  Prašnost v Praze

  O čem se radili radní v roce 2006