Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Upozornění o svozu odpadu v době 24. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Upozornění o svozu odpadu v době 24. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Svoz směsného odpadu bude v období 24. 12. 2013–5. 1. 2014:
24. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle schváleného programu;
25. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle středečních programů;
26. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů;
27.–30. 12. 2013 zajištěny standardní pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů;
31. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle středečních programů;
1. 1. 2014 svoz odpadu probíhá dle plánu (lokalita od ulice Ďáblická směr k ulici Cínovecká;
2. 1. 2014 dokončení středečních svozových programů + část čtvrtečních svozových programů;
3. 1. 2014 zajištění čtvrtečních svozových programů + část pátečních svozových programů;
4. 1. 2014 kompletní dorovnání všech svozových programů.
Svoz tříděného odpadu:
22. – 31. 12. 2013 standardní svoz zajištěn v plném rozsahu dle příslušných programů;
17. – 31. 12. 2013 bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc oproti standardnímu svozu), jinak bude zajištěn svoz komodit dle příslušných svozových programů na všech MČ hl. m. Prahy.
1. 1. 2014 standardní svoz tříděného odpadu neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 5. 1. 2014 zajištěn standardní svoz s možným časovým posunem (max. 1 den).
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013 do 28. 2. 2014. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

Pražské služby, a.s.