Nepodařilo se připojit k databázi.
Problém byl předán technickému dohledu.

Can't connect to database.
The problem was reported to technical support. (1)