Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Společné vyjádření starostů a ředitelky ZŠ
Společné vyjádření starostů a ředitelky ZŠ
Společné vyjádření starostů MČ Praha-Ďáblice, MČ Praha-Březiněves a ředitelky Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 k podmínkám přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

 

Vážení rodiče předškoláků,

ve snaze o úplnou informovanost, a abychom předešli různým dohadům, které by se mohly o přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok šířit, rozhodli jsme se vydat toto oficiální stanovisko:

Základní škola v Ďáblicích má od aktuálního školního roku 2013/2014 plně obsazené všechny učebny, které pro svůj provoz může využívat.

Zcela jasné v tuto chvíli je, že na konci probíhajícího školního roku opustí současná jediná devátá třída školu a pro budoucí prvňáky se uvolní jedna učebna. To znamená, že v prvním kole zápisu do 1. ročníku může být přijato pouze 30 dětí. Při přijímání mají přednost děti, které mají trvalé bydliště v Ďáblicích a Březiněvsi. Pokud se těchto žáků bude hlásit více než 30, o přijetí rozhodne los.

Situace však je ovlivněna ještě dalšími faktory. Jedním z nich je počet žáků, kteří se z pátých ročníků hlásí na gymnázia. Je velmi pravděpodobné, že jejich přijetí umožní spojit pro příští školní rok dvě současné páté třídy v jednu šestou, a tím vznikne prostor přijmout dalších 30 dětí do další 1. třídy. Vedení školy ve spolupráci s oběma radnicemi hledá další možná řešení, kterými chce zajistit prostor i pro vznik v pořadí již třetí třídy budoucích prvňáčků. V takovém případě ředitelka školy s největší pravděpodobností vyhlásí i druhé kolo zápisu do 1. ročníku, které by se mohlo uskutečnit v období květen - červen 2014.

Přesto všem zájemcům doporučujeme zvážit možnost absolvovat s dětmi zápis i do jiné základní školy jako náhradní řešení. Přijetí do jiné školy navíc neovlivní možnost následně žádat o přijetí do ďáblické školy v druhém kole.

Vážení spoluobčané a rodiče, věříme, že se nám podaří zajistit místo pro všechny děti, jejichž rodiče budou mít zájem, aby navštěvovaly ďáblickou školu.

Stejně tak prohlašujeme, že oba starostové i celé vedení obou městských částí průběžně po celé volební období využívají všech svých možností, jak vyřešit problém nedostatku tříd systémově – tedy získáním investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Právě úkolem Prahy je sestavovat svůj rozpočet a hospodařit tak, aby byla průběžně zajištěna odpovídající kapacita školských zařízení na svém území.

 

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

Ing. Jiří Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves

Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy