Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Březen 2014
Březen 2014
Škola informuje rodiče budoucích prvňáčků
V úterý 4. března 2014 proběhla informační schůzka občanů s ředitelkou ďáblické základní školy a mateřské školky Ivetou Horáčkovou a starostou městské části Milošem Růžičkou. Smyslem setkání bylo informovat rodiče ďáblických a březiněveských dětí, které letos přišly k zápisu, jaké jsou šance, že jejich ratolesti budou moci v září nastoupit do první třídy v naší základní škole. Rodiče, kteří téměř zaplnili školní sál, se rovněž dozvěděli, jaké konkrétní kroky vedení školy a městské části činí pro to, aby základní škola v příštích letech byla schopna vyhovět všem žadatelům ze spádové oblasti o přijetí ke školní docházce. Řada tazatelů chtěla od paní ředitelky Horáčkové slyšet, jakým způsobem a s jakým výsledkem proběhne přijímání zapsaných dětí. Dobrou zprávou pro rodiče bylo ujištění, že do května budou uspokojeni všichni oprávnění žadatelé. Jinými slovy, více než sedmdesát dětí z Ďáblic a Březiněvsi by na podzim mělo zaplnit tři první třídy základní školy. Méně uspokojivou zprávou pak bylo konstatování, že přijímání bude postupným procesem. V první fázi (březen) proběhne losování pouze o místa aktuálně volná a teprve následně (květen) – až část dnešních školáků složí přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – budou přijati zbývající prvňáčci. Přijetí všech zapsaných dětí si v letošním roce vyžádá nejen spojování některých tříd, ale také navýšení stavů tříd až do maximálního počtu 34 žáků v jedné třídě. Jak to vyplynulo z vyjádření ředitelky a starosty, letošní situace s přijímáním dětí do ďáblické školy je sice poměrně napjatá, v příštím roce však bude nalezení uspokojivého řešení vyžadovat od vedení školy a městské části úsilí ještě větší. Není proto vyloučeno, že se část školáků bude po přechodnou dobu vzdělávat v objektu místního hasičského sboru. Starosta v odpověď na četné dotazy přítomných občanů nastínil, jak vedení městské části palčivý problém nedostatečné kapacity základní školy řeší. Během března či dubna tohoto roku bude rozhodnuto o investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy, o kterou naše městská část požádala, určené na pokrytí nákladů na první fázi realizace dvoupatrové přístavby školní budovy. Neprodlené započetí realizace přístavby, která by navýšila současnou kapacitu školy až o 5 tříd, vytvoří reálný předpoklad k tomu, aby projekt, o jehož parametrech informoval únorový Ďáblický zpravodaj, byl dokončen v průběhu dvou až tří let. Navzdory citlivosti problematiky, která se přímo dotýká řady ďáblických rodin, setkání probíhalo v klidné atmosféře. K pozitivním okamžikům dvě hodiny trvající besedy patřilo mimo jiné to, že většina přítomných ďáblických občanů přijala s pochopením skutečnost, že jejich březiněveští sousedé mají ze zákona stejný nárok na umístění svých dětí do ďáblické školy jako oni sami. Jak to potvrdil i přítomný zástupce starosty Březiněvsi, obě městské části v součinnosti s dalšími městskými částmi v této věci intenzivně jednají s magistrátem hlavního města a dalšími úřady, přičemž jedním z konkrétních výsledků těchto jednání je i úprava rozpočtu hlavního města Prahy předpokládající navýšení investic právě do škol. V Ďáblicích, podobně jako ve většině jiných okrajových částí Prahy, neustále přibývá dětí, které je třeba umístit do školních zařízení. Přejme si proto, aby se „překouzlení“ ďáblické školy zdařilo tak, jak to předpokládá architektonický projekt, s nímž se občané, kteří na úterní besedu přišli, mohli rovněž seznámit.   

Dušan Andrš
Soubory ke stažení
zprav3_14.pdf