Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Duben 2014
Duben 2014
Sázíme stromy – rozkvete ulice Květnová

Strom je přelaskavý přítel člověka. Neustále člověka obdarovává a chrání ho. Zasadit strom znamená pro člověka obohatit se jeho přirozenou zklidňující krásou a životodárným kyslíkem. Zasadit strom znamená chránit život před vlivem zvyšujícího se množství kysličníku uhličitého v ovzduší, před prachem nesoucím jedovaté látky z prostředí, které naše civilizace v takovém množství produkuje. Zasadit strom znamená ochránit půdu před erozí, oživovat ji. Zasadit strom je vyjádřením úcty životu na Zemi.
V poslední době se dovídáme nejen z Ďáblic, ale též z dalších pražských čtvrtí o kácení vzrostlých stromů na soukromých pozemcích. Občané na to upozorňují, obracejí se na nevládní organizace a na zastupitele, aby úbytkům stromů zamezili. Není v silách úřadů tento trend zastavit, záleží to na postoji občanů.
Samospráva obce se může snažit vysazovat nové stromy na svých pozemcích a tím kultivovat a doplňovat další zelení veřejné prostory.
V minulém roce byly v Ďáblicích vysazeny javory babyky a lípy v ulici Kučerové a Hřenské. Tři další lípy najdete na konci ulice K náměstí. Ty vysadila nezisková organizace „ Sázíme stromy z.ú“. Sdružení se zabývá výsadbou stromů v Praze. Stromy jsou vysazovány zdarma – jde o sponzorské dary firem. (Ty naše zakoupila firma Chimpanzee, výrobce čistě přírodní energetické výživy.) Místní samosprávy o stromy po jejich vysazení v dalších letech již samy pečují.
Na pozemcích ve vlastnictví naší MČ byly vytipovány další dvě lokality vhodné pro novou výsadbu. Jedna je u nově dokončeného fotbalového hřiště SK Ďáblice na hranici koupí získaného pozemku pro naši obec a druhá v Květnové ulici. A tak se 2. dubna odpoledne sešla skupina nadšených dobrovolníků včetně malých dětí a vysadila 18 okrasných třešní v zeleném pásu ve vyvýšeném břehu v Květnové ulici. Patří jim všem veliký dík za dost náročnou práci, které se pod vedením paní Martiny Pavelkové ze sdružení Sázíme stromy, obdivuhodně zhostili. Na všech bylo vidět, jak je ta práce těší. Poděkování patří nejen jí, ale i jejímu manželovi, rovněž zástupci Občanského sdružení MEZE.cz, sdružení, které má obdobný program a také panu Pavlu Veselému, který vše fotografoval.
Při výsadbě stromů se zapojilo i Občanské sdružení pro Ďáblice a přispělo finančním obnosem na úhradu mulčovací kůry. Dokončenou práci završili svým příjezdem ďábličtí hasiči a zasazené stromy zalili, což bylo více než potřebné a vítané. Letošní zima nedala zemi dostatek vláhy, takže kromě nově zasazených stromů zalili i stromy vysazené vloni na podzim. Jejich spolupráce při výsadbě není ale poslední. Slíbili, že do léta se o stromy takto postarají (pokud nebude dostatečně pršet). Naše obec zajistí další péči o stromy ve smlouvě na údržbu zeleně pro další období, jak již bylo s vedením obce projednáno. Ještě jednou velké díky všem velkým i malým pracantům za účast na této ojedinělé akci.


Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice a Táňa Dohnalová, Komise životního prostředí a dopravy

Soubory ke stažení
zprav4_14.pdf