Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Noc kostelů v Ďáblicích
Noc kostelů v Ďáblicích
Srdečně Vás zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky.

 

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, U Parkánu 4, bude zpřístupněna od 18 do 23 hodin.

18.00 - 20.00 h.: příležitost prohlédnout si kapli i její okolí. Prohlídka s komentářem o historii i současnosti ďáblické kaple bude prokládána hrou na varhany v podání varhaníka Jana Triebenekla. Pro děti bude připraven kvíz, obrázky ďáblické kaple a sv. Anežky České, iniciátorky založení Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který kapli spravuje.

20.00 h.: odborný výklad o historii ďáblické kaple a o Rytířském řádu Křižovníků s červenou hvězdou přednese duchovní správce P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.

21.00 – 22.00 h.: Noční koncert při svíčkách: Vladimír Frank – housle, Josef Popelka – varhany. Vstupné 50 Kč.

22.00 – 23.00 h.: příležitost k rozhovoru a ztišení.

 

Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 75, bude zpřístupněn od 18 do 23 hodin. K shlédnutí bude výstavka cizojazyčných výtisků Bible a panely s tématy Jednota bratrská 1457, Štěstí v tobě (téma odpočinku) a Básně Zdeňka Svobody. Prohlídka bude doprovázena reprodukovanou duchovní hudbou.