Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Září 2014
Září 2014
Restaurování sochařské výzdoby kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích
V posledních několika letech probíhá obnova barokní sochařské výzdoby umístěné na atice kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích. Uprostřed na vrcholu tympanonu stojí socha sv. Václava. Po jeho levé straně je umístěna socha anděla pozvedávajícího palmetu mučednictví, po pravé straně socha anděla svírajícího věnec symbolizující slávu světce na nebesích. Sochy byly vytvořeny v druhé polovině 18. století zřejmě v dílně Ferdinanda Ublackera.
Sochy byly demontovány z atiky průčelí kaple v září 2007. Všechny tři plastiky byly v havarijním stavu, kamenem procházelo množstvím trhlin, některé části hrozily odpadnutím. Proto bylo nutné sochy před demontáží zajistit železnou konstrukcí z trubek, v níž byly sochy zafixovány, aby se při transportu dále nerozpadaly. Pomocí jeřábu pak bylo možné všechny sochy snést a v horizontální poloze převést nákladním automobilem do dílny restaurátora.
Všechny předcházející restaurátorské zásahy byly prováděny přímo na kapli a ne vždy v odpovídající kvalitě a vhodným materiálem. Většinou se jednalo o cementové doplňky, které jsou mnohem tvrdší než kámen a způsobují degradaci původní kamenné hmoty.
Restaurování originálů bylo provedeno v letech 2008–2009. Sochy byly nejprve postupně napouštěny zpevňujícími prostředky již při rozebírání transportních konstrukcí, pak ještě opakovaně znovu v dalších fázích restaurování. Všechny nepůvodní doplňky z minulých oprav byly odstraněny. Protože sochami procházely trhliny, které ohrožovaly jejich statiku, byly do základen všech soch zapuštěny kovové nerezové rámy, které trhliny stabilizovaly. Stav kamene již neumožňoval navrácení originálů zpět na původní místo na kapli, kámen by další působení povětrnostních podmínek dlouhodobě nevydržel. Bylo rozhodnuto, že restaurované originály budou umístěny na vhodném, veřejně přístupném místě v interiéru a na ďáblickou kapli budou osazeny jejich nově vysekané kamenné kopie.
Sekání kopií předcházelo provedení plastických rekonstrukcí (rok 2010), tedy doplnění všech chybějících částí modelace. Doplňovat se musely téměř celé pohledové partie soch, včetně velkých částí rukou, nohou, křídel i drapérií. Obličeje, jedna z nejpodstatnějších částí, se naštěstí u všech tří soch zachovaly. Zrekonstruované originály slouží jako modely pro sekání kopií do kamene.
Sekání kamenných kopií mohlo začít na jaře roku 2013. Pískovec, ze kterého jsou zhotoveny originály, se již netěží, proto byl jako alternativa vybrán velice kvalitní sochařský kámen z lokality Podhorní Újezd. Nejprve začalo sekání sochy sv. Václava a práce na této kopii v současné době ještě probíhají. Každý následující rok by pak měla být dokončena kopie další sochy. Osazení všech tří nových soch na kapli je plánováno na rok 2016. Všechny restaurátorské práce jsou hrazeny z prostředků vlastníka památky, Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Martin Široký, akademický sochař, foto autor
Soubory ke stažení
zprav9_14.pdf