Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Listopad 2014
Listopad 2014
Listopad 1989 a Občanské fórum v Ďáblicích
Vznik Občanského fóra v Ďáblicích lze datovat dnem 4. 12. 1989, kdy bylo v obci vyvěšeno oznámení, jímž byl vznik pobočky OF oficiálně publikován. Kromě přihlášení se k programovým zásadám nazvaným „Co chceme“ ze dne 26. 11., které vydalo pražské Koordinační centrum OF, byli všichni případní příznivci vyzváni, aby se přihlásili nejprve na mé zveřejněné adrese, k níž později přibyly další adresy, a to Martina Kříže, Vladimíra Tomši a Luboše Svobody. Všichni čtyři jsme se stali prvními mluvčími OF Ďáblice.
První veřejná schůzka se uskutečnila v našem bytě, kde se nás sešla jen hrstka odvážných a zapálených, druhá dne 7. 12. již v kulturním domě v Ďáblicích. K tomuto datu bylo registrováno 26 členů.
Prostřednictvím p. Ing. Kučery jsme získali kontakty na Místní národní výbor. Bezprostředním okamžitým výsledkem bylo, že jsme dostali k dispozici dvě vývěsní skříňky. Je třeba konstatovat, že představitelé místní správy vzali vznik naší pobočky vážně na vědomí, ale nechyběly osobní výhrůžky tehdejšího vedení obce a anonymní výhrůžné telefonáty.
V dalších prosincových hektických dnech jsme zaujímali stanoviska a vydávali různá prohlášení. Takže dne 14. 12. 1989 jsme se zúčastnili vyhlášené podpisové akce za zvolení Václava Havla prezidentem republiky. Výsledkem bylo prohlášení zaslané prostřednictvím kanceláře Federálního shromáždění poslanci JUDr. Z. Češkovi, v němž 289 občanů Ďáblic vyjádřilo svoji podporu V. Havlovi. Podpisové archy byly k dispozici v suterénu před kotelnou v panelovém domě U Prefy č.p. 771, kde bydleli dva mluvčí OF.
OF se vyjádřilo i k tehdejším událostem v Rumunsku a občané v souladu s tehdejší výzvou odevzdávali šatstvo a trvalé potraviny pro strádající rumunský lid. (V Rumunsku vypuklo ozbrojené povstání proti diktátorovi Ceausescovi a zcela se tam zhroutilo zásobování právě kolem Vánoc.)
Celá tato činnost vyvrcholila v sobotu dne 23. 12. 1989 odstraněním typického symbolu komunistické moci umístěného před bývalou samoobsluhou na Ďáblické. Jednalo se o srp a kladivo z kovu na betonovém podstavci, který byl odstraněn bagrem z iniciativy jednoho z občanů. Na akci se spontánně zdobil vánoční stromeček za účasti několika desítek občanů, včetně ďáblického rodáka, bohužel již zesnulého herce Františka Husáka.
Jak se postupně zklidňovala politická situace v zemi, a nastávaly všední starosti, začali se i aktivní členové OF v Ďáblicích zabývat záležitostmi, které se bezprostředně dotýkaly života občanů v obci (připravovaná stavba betonárky, sídliště Avia, zrušení panelárny v centru Ďáblic apod.).
Občanské fórum si získalo postupně podporu občanů, což se jednoznačně projevilo v prvních svobodných volbách do místního jedenáctičlenného zastupitelstva, kdy bylo zvoleno osm zastupitelů kandidátky OF.
Z OF byl rovněž první polistopadový starosta akad. arch. Jiří Veselý.
Ale to už je jiná kapitola historie Ďáblic.
Jindřich Dohnal

Soubory ke stažení
zprav11_14.pdf