Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Obecní knihovna -> Statut
Statut
Oddíl III, Čl. 36 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - OBECNÍ KNIHOVNA V ĎÁBLICÍCH, ZÁKLADNÍ KNIHOVNA :

Oddíl III

Místní knihovna

Čl. 36

Obecní knihovna v Ďáblicích, základní knihovna.

36. 1. Vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích – je přímo podřízena tajemníkovi úřadu. Je organizační složkou MČ. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v souladu s Knihovním řádem a ceníkem placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Ďáblicích.