Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Výroční zprávy -> Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2014

MĚSTSKÁ ČÁST Praha -Ďáblice

Úřad městské části Praha - Ďáblice

Květnová čp. 553/52

 

Č.j.: 0277/2015_MCPD/TAJ

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské části Praha – Ďáblice zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

I.                    Městská část Praha - Ďáblice jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2014.

II.                  V roce 2014 přijala Městská část Praha - Ďáblice pět (5) žádostí o poskytnutí informací.

III.                Proti rozhodnutí Městské části Praha - Ďáblice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 uvedeného zákona.

IV.                Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

V.                  Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

VI.                Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena Metodickým postupem z 1. 8. 2003, podle kterého je při vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.

VII.              Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha - Ďáblice.

 

Praha - Ďáblice dne 18. 2. 2015


 

Ing. Miloš Růžička

                                                                                                      starosta