Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Dopravní změny během rekonstrukce komunikace Hřenská
Dopravní změny během rekonstrukce komunikace Hřenská
aktualizováno 23.3. 14:45

DOPRAVNÍ OMEZENÍ pro osobní a autobusovou dopravu při rekonstrukci vozovky v ulici Hřenská

Děkujeme všem, kterých se dotýkají změny během této stavby, za trpělivost. Vaše případné dotazy či stížnosti volejte na úřad na tel: 283 910 723 až 724,  stížnosti ohledně dodržování rychlosti autobusů lze řešit také přímo na dispečinku DP Hl. m. Prahy, tel: 222 670 150.

---------------------------------------------------------------------------------

aktuality k 7.4.2015

 Těžkotonážní nákladní automobily dle stavbyvedoucího  přivážejí materiál na stavbu a odjíždějí výhradně ulicemi Ďáblická/Hřenská. Oprava probíhá zcela podle plánu. Po celkové realizaci stavby dojde k prodloužení přeložky obou zastávek „Květnová“ , a to až do 10.5. 2015 z důvodu nutného zrání nově položené dlažby.

---------------------------------------------------------------------------------

aktuality z 23.3.:

17:37: vývoz komunálního odpadu (24.3.): Pražské služby/COLAS: obě firmy se vynasnaží, aby byl úterní pravidelný odvoz sběrných nádob zajištěn v maximální možné míře také v ulici Hřenská a v ulicích bezprostředně na ni navazujících.

14:45: COLAS/TSK: právě došlo ke změně odjížděcích tras nákladních vozů s odpadem ze stavby ulicí Hřenská (eliminace otřesů domů v ulici Brigádnická)

14:30: Dispečink ROPID informován o nutnosti dodržování maximální rychlosti autobusů v objížďkové oblasti 30 km/h. Prosíme občany o kontrolu plnění. PROSÍME občany o DODRŽOVÁNÍ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ ! 

12:00: změna termínu dokončení na žádost COLAS/TSK na 21.4.2015, autobusy 345 a 368 jsou součástí objížďkové trasy až do 6.4.2015, poté pokračují přímo ulicí Ďáblickou bez obsloužení oblasti.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení sousedé,

V termínu od 23.března do 21.dubna 2015 proběhne delší dobu plánovaná oprava povrchu vozovky v ulici Hřenská v celé její délce. Svrchní vrstva vozovky bude odstraněna frézováním a poté nahrazena novou vrstvou. Současně bude obnoven povrch zámkové dlažby v obou směrech na zastávce MHD Květnová, vyměněno cca 200 metrů obruby vozovky a snížena obruba v oblasti budoucího (mírně posunutého) přechodu pro chodce pod budovou Radnice MČ. Přechod bude v budoucnu na bezpečnějším místě, několik metrů dále od křižovatky Hřenská/Květnová, později vybaven zpomalovači rychlosti.

Úpravy budou probíhat v pracovních dnech i o víkendu mezi  7:00 - 17:00. Při frézování nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti.

 

Oprava je z pohledu zachování maximální možné dopravní dostupnosti oblasti rozdělena do 3 částí.

1.       fáze 1. etapy, 1. Fáze: 23. – 29.3., 7 dní (odkaz na obrázek na konci článku)

V této fázi bude Hřenská zcela uzavřena od Šenovské po Květnovou (křižovatka Květnová/Hřenská zůstane průjezdná rezidentům) Linka autobusu 103 pojede v obou směrech náhradní trasou ulicí Kučerové, Brigádnická, na jejímž konci se napojí zpět na Šenovskou a bude pokračovat po původní trase. Budou zřízeny náhradní zastávky BUS v ulici Kučerové a Brigádnická v obou směrech.

2. fáze 1. etapy:  30.3. – 10.4., 12 dní (odkaz na obrázek na konci článku)

V této fázi zůstává změna trasy BUS stejná jako v první fázi. Uzavírka se pouze prodlužuje o krátkou část Hřenské mezi Květnovou a Kučerové, příjezd k Radnici a rezidentské oblasti bude proto umožněn ulicí Říjnovou, protože v těchto místech bude již na Hřenské oprava vozovky ukončena.

2. etapa, 11. – 19.4., 9 dní (odkaz na obrázek na konci článku)

V této poslední etapě bude opravován úsek Hřenské od Kučerové k Ďáblické. BUS 103 pojede po Ďáblické rovně přes Kokořínskou, Šenovskou, již opravenou Hřenskou a poté ulicí Květnová (zde zřízeny náhradní zastávky BUS na Hřenské pod Radnicí a před restaurací Květnová) dále ulicí Brigádnickou (na jejím konci jsou další dvě náhradní zastávky z první etapy) a zpět na Šenovskou.

Během opravy bude změněno dopravní značení v dotčených oblastech.

Dvě ostatní linky autobusů č. 345 a 368 budou součástí této objezdové trasy do 6.4. 2015, poté (až do konce uzávěry) pojedou přímo ulicí Ďáblickou bez obsloužení této oblasti.

Přeji všem, kterých se tato omezení dotknou hodně trpělivosti a dobré vůle během realizace. Výsledek určitě bude stát za to.

s pozdravem

Martin Lonek

zástupce starosty

Veškeré informace včetně fotodokumentace najdete také v aktuálním Ďáblickém zpravodaji.