Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Územní plán -> Územní plán hl.m.Prahy
Územní plán hl.m.Prahy
Územní plán, archiv návrhů změn, pořizované změny územního plánu, regulační plány, rozvojové projekty, ... (informační server pražské radnice)

Územní plán hlavního města Prahy (platný po změně Z1000/00)

 Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP :

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 847 
e-mail hana.kralova@cityofprague.cz
   

Do grafické části Územního plánu hlavního města Prahy byly zapracovány platné změny závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy schválené v ZHMP do 14.9.2006 a úpravy směrné části ÚP SÚ hl.m.Prahy provedené ke stejnému datu.  

Internetovou prezentaci grafické části územního plánu spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy

telefon  236 005 692
e-mail skalicka@urm.mepnet.cz