Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Rekonstrukce ulic Srpnová, Červencová a Zářijová - podrobné info
Rekonstrukce ulic Srpnová, Červencová a Zářijová - podrobné info (Martin Lonek, 26. 5. 2015)

Vážení občané,

v termínu od 25.5. probíhá dlouho očekávaná finalizace povrchů v ulicích Srpnová, Červencová a Zářiová a realizace osvětlení tamtéž. Akce probíhá na základě v minulosti nedokončeného projektu.

Investor: Hl.m.Praha - OMI (Odbor městského investora)

Zhotovitel: Strabag, a.s.

kontakt na stavbyvedoucího:

(ve dnech stavby mezi 7:30 - 17:30)

pan Martin Kovář, mob: 725 368 034, e-mail: martin.kovar@dsp.cz

 

V rámci akce bude realizováno: (detailní informace viz soubory ke stažení)

- aplikace asfaltového betonu tloušťky 40mm

- ohumusování zelených ploch

- 2 parkovací stání v ulici Červencová (asfaltový beton/šedá zatravňovací dlažba)

- osazení červené (vjezdy na parcely) a šedé (chodník) zámkové dlažby - pouze na  místech  uvedených v projektové dokumentaci.

- osazení lamp veřejného osvětlení

Povolení je vydáno s omezením do konce srpna 2015, předpokládáme však dřívější termín dokončení. V průběhu výstavby bude omezena dopravní obslužnost dotčených pozemků, avšak vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k realizaci konkrétní části díla.

Prosím tedy obyvatele "Nových Ďáblic" o trpělivost při realizaci díla. Stavba probíhá ve vašem společném zájmu.

s pozdravem

Martin Lonek

zástupce starosty

martin.lonek@dablice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
Celková situace stavbysituace.pdf
Osvětleníosvetleni.pdf
Vzorový řez komunikacívzorovy_rez_komunikací.pdf