Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Závěrečná část akce: dokončení ulic Červencová, Srpnová, Zářijová
Závěrečná část akce: dokončení ulic Červencová, Srpnová, Zářijová (Martin Lonek, 20. 8. 2015)

Vážení občané,

s radostí vám oznamuji, že se blíží termín kolaudace dokončení povrchů a osvětlení těchto tří ulic.

Už nyní je zřejmé, že nové uspořádání, při kterém jsme se snažili maximálně vyhovět individuálním požadavkům rezidentů, přispěje ke zlepšení dopravní situace a - jak pevně doufám - i k uvolnění sousedských vztahů - ty v minulosti ztěžovala nejen tma, ale i nedořešená obslužnost a neexistující systém parkovacích stání, který relativně úzké ulice Červencová a Srpnová tak potřebovaly

Vyřešení situace s osvětlením prospěje také bezpečnosti celé této lokality včetně obyvatel ulic Červnová, Prosincová a Březnová.

Chodník v Zářijové ulici: nedokončenou část chodníku po pravé straně ulice až po křížení z ulicí Červnová se zavázalo dokončit hl.m.Praha, zbytek chodníku půjde na účet hl.m.Prahy či Ekospolu dle jejich vzájemné dohody. Zástupcům naší Městské části se v této věci podařilo získat záruku, že i tato část chodníku bude realizována, viz příloha.

Termín: po realizaci nových rodinných domů tamtéž, v horizontu cca 1 roku

Důvod přerušení stavby: při výstavbě RD a pohybu těžké stavební techniky by došlo k částečné likvidaci nového chodníku.

Děkuji všem zúčastněným za spolupráci a doufám, že kolaudace proběhne bez větších problémů.

Pokud máte jakékoli připomínky ke kvalitě stavby, piště prosím přímo panu stavbyvedoucímu Martinu Kovářovi na e-mail: martin.kovar@dsp.cz

 

Hezký zbytek léta vám přeje

Martin Lonek

zástupce starosty

 

 

 

Soubory ke stažení
Dopis Ekospol MČ ĎábliceDopis_starosta Ďáblice.pdf