Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Zažít Ďáblice jinak + PROGRAM
Zažít Ďáblice jinak + PROGRAM
Sousedská slavnost

Vážení sousedé, podrobný program akce najdete zde

 Těšíme se na vaši hojnou účast !

Sobota 19. září 14–21 hodin, ulice U Parkánu a Na Štamberku.


 

Naše městská část si v letošním roce připomíná řadu významných výročí, která bychom chtěli společně oslavit v místech, která byla a jsou pro naši obec důležitá. Jedním z nich je původní centrum obce – náves, která bývala v místech mezi školou a kaplí. K uspořádání oslavy jsme využili den, kdy se na mnoha místech Prahy a v některých dalších městech konají pouliční slavnosti v rámci občanské iniciativy Zažít město jinak.

 

„Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) se budou v roce 2015 konat již desátým rokem. Probíhají v rámci Evropského týdne mobility, který se snaží v evropských městech upozornit a propagovat výhody udržitelné dopravy a rozvoje. V současné době je v souvislosti s intenzivní městskou dopravou veřejný prostor vnímán jako šedivý a nepřívětivý pro lidské aktivity a zájmy. Ze zkušeností z tuzemska i zahraničí ale víme, že ulice nemusí být pouze místem, kde parkují a projíždějí auta. Základní myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.

 

V sobotu 19. září 2015 dojde k vytvoření bezautomobilových zón, které se v rámci ZMJ podaří společnými silami transformovat na místo společného setkávání sousedů, spolků a podniků. Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na ulici dopřát kávu či domácí buchty, posedět a pohovořit s přáteli či shlédnout místní divadlo. Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné – umělecká a hudební vystoupení, tematické workshopy, semináře, pikniky, aktivity pro děti apod. Cílem není zaplatit objemnou a nákladnou produkci. Naopak, vše je založeno na dobrovolnosti a aktivní participaci – někdo půjčí židle, někdo pomůže postavit pódium, zpřístupní své prostory apod.

 

V tento den jsou vybraná místa zbavena dopravního provozu a je jim navrácen původní sousedský ráz.“ (zdroj: zazitmestojinak.cz)

 

 

 

Od 14 do 19 hodin na nás čekají:

 

 

 

SDH Ďáblice – Den otevřených dveří v hasičárně

 

Hasiči nás rádi provedou hasičskou zbrojnicí, ukáží nám svou techniku a budete si moci vyzkoušet lezení na horolezecké stěně s jištěním. Připraveno pro nás mají také občerstvení.

 

 

 

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála

 

Představí nové kroužky, které se od září konají v Obecním domě. Můžeme si také vyrobit jednoduchou záložku s Big shotem a vyzkoušet speciální skákací tyče.

 

 

 

Dětský klub Maata

 

Dětský klub, který se před několika měsíci usídlil v Ďáblicích, pro nás připravil mýdlovou dílnu, ve které si můžeme vyrobit své mýdlo různých barev, tvarů i s překvapením.

 

 

 

Hudební škola Yamaha

 

Můžeme si zde prohlédnout leporela a pomůc­ky k programům Hudební školy Yamaha, děti  si mohou vyzkoušet rytmické nástroje, které se v hodinách používají. Připraveny jsou pro ně i jednoduché hudební kvízy.

 

 

 

Český svaz chovatelů

 

Vystaví své šampiony z řad drobného zvířectva, především holuby a králíky.

 

 

 

Herpetologické centrum Českého svazu ochránců přírody

 

Zde si můžeme ověřit své znalosti o našich plazech a ti odvážnější si také mohou osahat jejich živé exempláře. A ti méně odvážní se mohou podrobit rychloléčbě své fóbie a psychoprůzkumu o jejím původu. Nejúspěšnější řešitelé těchto testíků obdrží památeční razítko.

 

 

 

Hvězdárna Ďáblice

 

Přivezeným dalekohledem budeme moci pozorovat slunce nebo některé pozemské objekty. Zároveň se dozvíme podrobnosti o astronomickém kroužku pro děti, který se bude na hvězdárně konat.

 

 

 

Taneční studio Andrea

 

Taneční studio Andrea v letošním roce slaví 25 let od svého založení. Pod vedením paní Myslivečkové své pobočky neustále rozšiřuje, a proto již 5. rokem vyučují i v Ďáblicích. Na pódiu se nám představí letošní vícemistři republiky ve stepu v kategorii juniorů.

 

 

 

Motorizovaná jednotka Policie ČR

 

Tato jednotka sídlící na Ďáblické ulici nám představí práci policie a budeme si moci prohlídnout její vybavení.

 

 

 

Ďáblický zpravodaj

 

Redakce Ďáblického zpravodaje tímto vyhlašuje soutěž o nejlepší

 

– doma upečené sladké a slané dobroty

 

– návrh či vlastnoruční výrobu knihobudky

 

 

 

Obecní knihovna

 

Vystaveny budou knihy, které byly vyřazeny z fondu obecní knihovny. Tyto knihy si návštěvníci budou moci odnést domů. Formou ankety se také budeme moci vyjádřit k tomu, jaké knihy bychom chtěli v knihovně nacházet, zda nám vyhovuje stávající otevírací doba, jak bychom si naši obecní knihovnu představovali.

 

 

 

Naučná stezka památkovou zónou

 

Historická usedlost Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jejíž součástí je kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, otevře svou bránu. Budeme moci nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Začátek naučné stezky je u kaple a nejzajímavější místa  jsou  vyznačena na mapce na protější stránce. K návštěvě
historické části Ďáblic je vydán průvodce, který je vložen do zpravodaje.

 

 

 

Zvon

 

V kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava bude vystaven zvon, který je v současné době restaurován, aby se mohl po mnoha letech opět rozeznít. O zvonech zde povypráví restaurátor zvonu Ondřej Šimek a pan Tomáš Stařecký od Pražských zvoníků Svatovítských.

 

 

 

Projekce dobových fotografií

 

U statku U Parkánu 1/8, kde sídlí agentura Startproduction, budou na plátně promítány dobové fotografie Ďáblic.

 

 

 

Občerstvení

 

SDH Ďáblice, restaurant Červený Mlýn, cukrárna Buchalovi, cukrárna La Felicita, sousedské ochutnávky.

 

 

 

Pódium U Parkánu 14–21 hodin

 

 

 

14 hodin: Děti ze třídy Ptáčci naší MŠ zazpívají a přednesou písničky a básničky, které se s paními učitelkami ve školce naučily.

 

 

 

15 hodin: Divadlo Minor zahraje novou autorskou inscenaci režiséra Jiřího Jelínka inspirovanou cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete ...
„Mami, už tam budem?“.

 

 

 

16:30 hodin: Tanečníci Tanečního studia Andrea vystoupí s ukázkou stepu. Představí se nám letošní vícemistři republiky v kategorii juniorů.

 

 

 

17:30 hodin: Děti z Hudebního sdružení Ďáblík zahrají skladby různých žánrů – pochody, chorály, valčíky, blues a další.

 

18:30 hod.DIVadelní Ochotníci CHaberští (DIVOCH) zazpívají Kramářské písně „O Jaromírovi a Květuši“ a „Chytila patrola“ i „Vodníka“ z Kytice od Jiřího Suchého.

 

 

 

19:30 hodin: Kapela Yozzefy zahraje české i zahraniční popové a rockové hity 80. a 90. let.

 

 

 

Zapojte se s rodinou nebo přáteli do přípravy této slavnosti a přispějte vlastním originálním nápadem!

 

 

 

Nebo přijďte jen tak pobýt, podívat se na oživlou náves, prohlédnout si původní historické centrum zblízka a zažít nevšední odpoledne.

 

 

 

Bližší informace: Simona Dvořáková, e-mail: dvorak.sim@seznam.cz, www.zazitmestojinak.cz

 

 

 

 

 

Tato akce se koná za podpory Kolektory Praha a.s. a MČ Praha-Ďáblice

 

 

 

Soubory ke stažení
15_09_ZMJ_Program.pdf