Titulní strana (mapa stránek)   |   Aktivity, spolky, organizace -> Církev čs. husitská
Církev čs. husitská
 

Církev československá husitská

Mgr. Renata Wesleyová, farářka 

Adresa:

Ďáblická ul. 80/75, 182 00 Praha-8

www.ccshdablice.cz

Telefon 608 434442, pevná linka 223 019 008 (večer)

E-mail: ccshdablice@centrum.cz

 

Bohoslužby se konají pravidelně 2. a poslední neděli v měsíci od 9 hodin.

Úřední hodiny:

úřední hodiny – úterý 16 – 18 hodin, po telef. domluvě kdykoliv.

Aktuální informace se můžete dozvědět ve vývěsce sboru nebo na webových stránkách uvedených shora.

 

Biblická hodina se koná 1x měsíčně v Čakovicích podle oznámení.

Duchovní péče o děti (náboženství) - dle zájmu rodičů.

 

Aktuálnější informace je možné se dozvědět ve vývěsce sboru.

 

Vděčnost

Prokazovat vděčnost je základní lidský postoj, který ovlivňuje myšlení a jednání. Činí člověka lidštějším. Německý teolog, ekonom a autor mnoha knih Anselm Grün, říká, že nevděčník, který opomíjí dary, které denně přijímá, se dosud skutečným člověkem nestal. „Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, naplňuje nás úžasem a radostí, je cestou k dosažení vnitřního pokoje. Vděčnost poskytuje lásce trvanlivost, učí nás sklízet plody minulosti s užitkem pro přítomnost.“
Vděčnost vede člověka ke spokojenosti. Vybízí nás k poděkování a k pohlédnutí na život novýma očima. Když jsme vděční, vážíme si toho, co máme. Lékař a teolog Albert Schweitzer promlouvá: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a povede se ti líp.“
List Timoteovi – Kdo se umí spokojit s tím, co má, je velmi bohatý. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
Kniha Kazatel – Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.
Je dobré se jednou za čas pozastavit a poděkovat za všechno, co z Hospodinovy ruky přijímáme.

Renata Wesleyová, farářka