Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> BIOODPAD - Dolní Chabry jsou dále než Ďáblice
BIOODPAD - Dolní Chabry jsou dále než Ďáblice (M.Růžička, 18. 9. 2007)
28 měsíců probíhal pilotní projekt sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Na rozdíl od všech ostatních MČ může být chaberským nabídnut sběr bioodpadu ...

Pokračování projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech

Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že obyvatelé více než 300 objektů v Dolních Chabrech má zájem o pokračování sběru bioodpadu i v případě, že bude finančně hrazen přímo občany.


V sobotu 13. ledna 2007 bude proveden závěrečný svoz bioodpadu v Dolních Chabrech
na náklady Hlavního města Prahy. Téhož dne, při svozu, budou protokolárně odebrány speciálně nádoby na svoz bioodpadu těm občanům, kteří nemají zájem pokračovat v placeném sběru.


Všem ostatním občanům, kteří projevili na základě dotazníku zájem o placenou službu, bude nabídnuta osobně nebo písemně smlouva od společnosti Pražské služby s podmínkami placeného sběru bioodpadu. V případě nezájmu o nabídnutou službu, bude dotčenému objektu nádoba následně opět protokolárně odebrána.


Služba placeného sběru bioodpadu

  • může být nyní nabídnuta pouze občanům Dolních Chaber
  • netýká se žádné jiné městské části


Podrobné vyhodnocení dotazníkové akce bude uveřejněno v Chaberském zpravodaji a zároveň na internetových stránkách: www.praha-mesto.cz/odpady.