Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Podatelna -> Možnosti podání dotazu, podnětu a žádosti
Možnosti podání dotazu, podnětu a žádosti
  1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
  2. Písemná žádost je podávána na adresu:
    Městská část Praha -Ďáblice
    Květnová čp. 553/52
    182 00 Praha 8 - Ďáblice
  3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283910721, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@dablice.cz 
  4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.