Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> Rozšíření letiště Ruzyně? - velmi výstižný popis souč
Rozšíření letiště Ruzyně? - velmi výstižný popis současné situace - vážnosti problému a míry nespokojenosti občanů na severu Prahy (mr, 22. 2. 2008)
... i po přečtení přiloženého článku se ukazuje, že i ostatní MČ a obce ve své argumentaci uvažují a situaci hodnotí stejně a všechny připomínky, které byly za MČ, jménem o.s. Pro Ďáblice, nebo jménem samotných občanů v této věci podány, se objevují i v zamítavých stanoviscích ostatních projektem dotčených obcí a MČ ....

... všechna tvrzení jsou doložena odbornými rozbory, nálezy soudu, stanovisky Akademie věd, České zemědělské university, právniky městských částí atd. ....

věnujme tomuto problému průběžně odpovídající pozornost, stejně jako nově aktuálnímu kontroverznímu projektu jižní varianty tranzitního okruhu Ruzyně - Suchdol - Březiněves (rozumej Ďáblice). V obou případech bude přímo ovlivněna kvalita života v naší obci // ZMIŇOVANÝ ČLÁNEK VIZ PŘÍLOHA //

Vážení sousedé,

pro doplnění informací předkládám článek zpravodajského serveru Aktuálně.cz, který poměrně věrně , i když obecně, popisuje současnou situaci kolem rozšiřování kapacity letiště Ruzyně a která by se do budoucna velmi týkala i nás v Ďáblicích.

Doporučení komise ŽP ke stanovisku MČ bylo vypracováno individuálně, ďáblickými občany na základě samostatného studia a úvahy. Ukazuje se ale, že i ostatní MČ a obce ve své argumentaci uvažují a situaci hodnotí stejně (byť se lišíme formulačně) a všechny připomínky, které byly za MČ, jménem o.s. Pro Ďáblice, nebo jménem samotných občanů v této věci podány, se objevují i v zamítavých stanoviscích ostatních projektem dotčených obcí a MČ.
 
Snad ještě dodám, že vše to, co by přece jen mohlo někomu v článku připadat pouze jako "nějaká nepodložená domněnka věčně nespokojených občanů" je doloženo odbornými rozbory, nálezy soudu, stanovisky Akademie věd, České zemědělské university, právniky městských částí atd., což nelze samozřejmě postihnout krátkým novinovým článkem.
 

Prosim, věnujme tomuto problému průběžně odpovídající pozornost, stejně jako nově aktuálnímu kontroverznímu projektu jižní varianty tranzitního okruhu Ruzyně - Suchdol - Březiněves (rozumej Ďáblice). V obou případech jsou Ďáblice přímými účastníky projednávání a může se jimi stát i každý občan, který usoudí, že je potřeba pomoci snahám omezit stále narůstající negativní vlivy na kvalitu života v obci - přímo, nebo právě prostřednictvím zastoupení naší MČ.

// ZMIŇOVANÝ ČLÁNEK VIZ PŘÍLOHA //

 

 S pozdravem Miloš Růžička