Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Finanční výbor -> Členové
Členové

členové finančního výboru pro volební období 2014 - 2018

předseda     RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

členové        Ing. Martin Křížek

                    Ing. Jan Hrdlička

                    Ing. Radimír Rexa, CSc.

                    Ing. Mgr. Aleš Sládek

tajemník       Miroslava Koubová