Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> POZVÁNKA - vlastivědné vycházky PIS po našem okolí
POZVÁNKA - vlastivědné vycházky PIS po našem okolí
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... červenec 2009 (naleznete např. procházku z Proseka, nebo od Heydrichovy zatáčky ... pravidelně přístupné památky ve správě PIS)

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,

tel.: 221 71 41 52, 221 71 41 51, vlastiveda@pis.cz.


Na telefonním čísle 221 714 151 lze objednat i průvodce po Praze v českém jazyce

(pro školy, cestovní kanceláře, firmy aj.).


PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V ČERVENCI 2009


1. stř. Kostel P. Marie pod řetězem. Výklad o historii řádu maltézských rytířů spojený s prohlídkou kostela a rezidence maltézských rytířů. POZOR – omezený počet účastníků na 50 osob. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do kostela P. Marie pod řetězem. Vstup 50 Kč. Alexandra Škrlandová.


2. čt. František Ronovský (1929-2006). Společná prohlídka retrospektivní výstavy výrazné osobnosti figurativního malířství 2. poloviny 20. století. Začátek akce v 16.00 před vchodem do Jízdárny Pražského hradu v ulici U Prašného mostu, Praha 1. Vstup 50 Kč + snížené vstupné na výstavu 60 Kč. Ing. Jan Stěnička.

4. so. Modřanskou roklí. Vycházka v rámci cyklu „Poznávejte pražské obvody“ nás povede údolím Libušského potoka, přírodní památkou a významnou geologickou lokalitou se zachovalými porosty lužních lesů. Začátek akce na stanici „U Libušské sokolovny“ po příjezdu aut. č. 333, který odjíždí ve 12.30 od stanice metra C „Budějovická“. Vstup 50 Kč. Božena Švejnohová.

Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích. Celková prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře, Císařské kaple a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek akce ve 14.00 před vstupem do objektu z Vyšehradské ulice č.49. Vstup 50 Kč + vstupné do kláštera 30/20 Kč. Alexandra Škrlandová.


5. ne. Z Proseka k Šilbochu. Vycházka s pěší trasou 4 km a prohlídkou kostela sv. Václava na Proseku v rámci cyklu „Poznávejte pražské obvody“. Začátek akce ve 14.00 před hl. vchodem do obchodního domu Billa (stanice metra C „Prosek“). Vstup 50 Kč. Ing. Bohumil Kocourek.

Vyšehrad. Vycházka po areálu začíná prohlídkou kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla, pokračuje připomínkou národního pohřebiště významných osobností české vědy a kultury, a návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Začátek akce ve 14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kč. Alexandra Škrlandová.

Břevnovský klášter. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15.00 před kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Vstup 50 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč. Marie Vymazalová.


8. stř. Od funkcionalismu k postmoderně v centru Prahy. Vycházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ připomene stavby 20. století, které se staly pojmy v architektuře: Lindtův dům, obchodní dům Baťa, ARA, Dětský dům, Dům ČKD, Myslbek. Začátek akce v 17.00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí, Praha 1. Vstup 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová.


11. so. Ze Štiřína do Kamenice s pěší trasou 6 km. Vycházka nás povede od pozdně barokního zámku ve Štiříně kolem rybníků do Kamenice, místy spojenými s baronem Františkem Ringhofferem a též s významným pacifistou Přemyslem Pittrem. Začátek akce na nádraží Strančice po příjezdu vlaku, který odjíždí v 8.49 z Prahy hlavního nádraží (ve Strančicích přestup na autobus č. 461, který odjíždí v 10.04 do Štiřína). Vstup 50 Kč. Božena Švejnohová.

Olšanské hřbitovy III. část. Začátek akce ve 14.00 u vchodu na hřbitov, Vinohradská 153/1835, Praha 3 – Žižkov (stanice tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Vstup 50 Kč. Mgr. Helena Mandová.

Kostel sv. Jakuba na Starém Městě. Prohlídka klášterní baziliky a vybraných částí konventu s výkladem o historii kláštera minoritů. Začátek akce ve 14.00 naproti kostelu v ulici Malé Štupartské, Praha 1 – Staré Město. Vstup 50 Kč. Mgr. Marie Radkovská.


12. ne. Hostivické rybníky. Vycházka kolem tří největších hostivických rybníků (Litovický, Kala a Břevský). Začátek akce na železniční stanici Hostivice po příjezdu vlaku, který odjíždí ze stanice Praha Zličín v 8.55 (nádraží Zličín je cca 100 m od konečné stanice tram. č. 9, 10 „Sídliště Řepy“). Vstup 50 Kč. Ing. Bohumil Kocourek.

Hotel International v Dejvicích. Vycházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ přiblíží stavbu se slavnou filmovou minulostí, která je typickou ukázkou stylu socialistického realismu. POZOR – omezený počet účastníků na 30 osob. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do hotelu Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6. Vstup 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová.

Kinského zahrada z botanického hlediska. Vycházka z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“. Při vstupu do zahrady nás přivítá jako majordomus platan javorolistý, dále poznáme různé druhy dubů, buků, lip, javorů a jeřábů. Začátek akce v 15.00 před vstupem do zahrady z náměstí Kinských (stanice tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Vstup 50 Kč. Ing. Věra Válová.


13. po. Architektura 20. století v Davli. Začátek akce v 16.00 na stanici autobusu č. 390  „Davle, obec“ (odjíždí od stanice metra B „Smíchovské nádraží“ v 15.20). Odjezd zpět do stanice Praha hlavní nádraží možný vlakem v 18.20. Vstup 50 Kč. Ing. Jan Stěnička.


16. čt. Pražská domovní znamení. Na trase ze Spálené ulice na Karlovo náměstí se setkáme s domy, které nesou domovní znamení zlaté kotvy, kamenného stolu, sedmi mečů, zlatého sloupu i prstenu. Začátek akce v 16.00 na rohu Perštýna a Národní třídy. Vstup 50 Kč. Zdeňka Kobylková.


18. so. Kostel sv. Benedikta na Hradčanech. Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu karmelitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osobnosti jeho první převorky, ctihodné matky Marie Elekty. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do kostela na Hradčanském náměstí. Vstup 50 Kč. Drahomiř Budinská.

Od Heydrichovy zatáčky k Rokytce. Vycházka se zastavením u nově odhaleného pomníku operaci Antropoid, u rokokového zámečku v areálu nemocnice na Bulovce, na starém libeňském hřbitově a kolem přírodní památky Bílá skála k ústí potoka Rokytky do Vltavy. Začátek akce v 15.00 na stanici tram. č. 10, 24, 25 „Bulovka“. Vstup 50 Kč. Eva Sokolová.


19. ne. Kde sídlila bájná Kazi? Mokropsy, Kazín, Jíloviště s pěší trasou cca 6 km. Začátek akce na stanici „Jíloviště, Cukrák“ po příjezdu aut. č. 321, který odjíždí od metra B „Smíchovské nádraží“ ve 13.00. Vstup 50 Kč. Pavla Lešovská.

Když v Praze bývávalo blaze aneb historie náměstí Republiky s prohlídkou Obecního domu. Začátek akce ve 14.00 před Prašnou bránou, náměstí Republiky, Praha 1. Vstup 50 Kč + vstupné do objektu 105 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková.

Poutní místo Loreta. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR – omezený počet účastníků na 35 osob. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Vstup 50 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 90 Kč. Alena Plíšková.


21. út. Sochy a pomníky na Petříně. Od pomníku M. R. Štefánika ke K. H. Máchovi. Začátek akce v 16.00 před bránou do Strahovského kláštera (stanice tram. č. 22 „Pohořelec“). Vstup 50 Kč. Helena Lukešová.


23. čt. Královskou zahradou do Jeleního příkopu na Masarykovu vyhlídku. Nejen Zpívající fontánu, moderní oranžerii a průchod pod Prašným mostem poznáme na vycházce z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“. Začátek akce ve 14.00 na stanici tram. č. 22 „Královský letohrádek“. Vstup 50 Kč. Monika Koblihová.


25. so. Novoměstská radnice. Prohlídka vybraných prostor radnice u příležitosti 590. výročí první pražské defenestrace, spojená s procházkou po okolí. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do radnice na Karlově náměstí. Vstup 50 Kč + vstupné do objektu 50/25 Kč. Monika Koblihová.

Z Vysočan Parkem přátelství do starého Proseka a na Střížkov. Vycházka v rámci cyklu „Poznávejte pražské obvody“ nás povede naučnou stezkou s pěší trasou 8 km. Začátek akce ve 14.00 před hotelem Clarion, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany (u stanice metra B „Vysočanská“). Vstup 50 Kč. Jiřina Urbanová.

Vyšehradské národní pohřebiště a jeho slavní aneb „Český Slavín“. Začátek akce v 15.00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vstup 50 Kč. Eva Sokolová.


26. ne. Z Dřevčic na Jenštejn. Vycházka nás zavede k bývalé tvrzi a kostelu sv. Bartoloměje, na náves s řadou barokních statků. Odtud se vydáme ke zřícenině hradu Jenštejn. Začátek akce na autobusové zastávce v Dřevčicích po příjezdu autobusu č. 367, který odjíždí od metra B „Černý most“ v 8.55. Vstup 50 Kč. Zdeňka Kobylková.

Po stopách ČKD. Prohlídka areálu bývalého ČKD v Karlíně, přestavěného na administrativně obytný prostor „Nový Karlín“. Začátek akce v 15.00 na stanici tram. č. 8, 24 „Křižíkova“ (směrem od centra). Vstup 50 Kč. Bc. Petr Kučera.


28. út. Historie vlašské čtvrti na Janském vršku na Malé Straně s prohlídkou bývalého Vlašského špitálu. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do Italského kulturního střediska, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana. Vstup 50 Kč. Milada Racková.


30. čt. Ulice Kožná a Železná se představují jako staré cechovní ulice. Začátek akce v 16.00 před Stavovským divadlem, Ovocný trh 1, Praha 1. Vstup 50 Kč. Milada Racková.


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je 80 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou dříve. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 osob.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 800 19 18 17 nebo na http://www.dpp.cz.
PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO


Vážení přátelé,

od září 2009 připravuje vlastivědný útvar PIS opakování úspěšného prvního ročníku cyklu vzdělávání „Pražská univerzita pro každého“. Tento úvodní ročník se nazývá „Praha v toku dějin“. Cyklus obsahuje dvě dvouhodinové akce měsíčně - přednášku (středa od 17.00 hod.) a tematicky navazující vycházku (sobota od 10.00 nebo od 14.00 hod.).


I. semestr (září – prosinec 2009) – 4 přednášky + 4 vycházky (cena 600 Kč)

II. semestr (leden – červen 2010) – 6 přednášek + 6 vycházek (cena 900 Kč)


Platbu 600 Kč za I. semestr „Pražské univerzity pro každého“ (září – prosinec 2009) přijímáme v kanceláři odd. vlastivědných vycházek PIS,

Arbesovo náměstí 4, Praha 5, 1. patro

po předchozí domluvě termínu platby na tel. 221 714 152 (151)

nebo na mailové adrese vlastiveda@pis.czPRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY VE SPRÁVĚ PIS

Staroměstská radnice – Prohlídkový okruh (románsko-gotické podzemí, historické sály a radniční kaple) po 11- 18, út – ne 9 - 18,  gotická věž po 11-20, út – ne 9-20.

Stoková síť v přízemí věže Staroměstské radnice je přístupná pro skupiny zájemců po předchozím objednání na tel. čísle 236 002 629 nebo 724 508 584.

Staroměstská mostecká věž – denně 10 –  22 s promítáním filmu „Karlův most – paprsek staletími“.

Malostranská mostecká věž –  denně 10- 19   s expozicí  "Na mostě o mostě" 

Prašná brána – denně 10-18, výstava "Králův dvůr - život ve středověké Praze" 

Věž kostela  sv. Mikuláše (Malá Strana) –  denně  10-19   s novou expozicí "Pražské zvony" 

Bludiště na Petříně  -   denně 10- 22  

Rozhledna na Petříně -   denně 10- 22   s výstavou „Jára Cimrman – genius, který se neproslavil“.

Zámek Ctěnice (Praha 9 – Vinoř) –   denně 10-18 

Kočárovna v areálu zámku ve Ctěnicích -    denně  10-18 


Aktuální informace o otevírací době objektů a případné změny jsou uvedeny na http://www.pis.cz.ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příští program bude k dostání od 25. července 2009 na Staroměstské radnici, v informačním středisku v Rytířské ulici 31, ve vlastivědném útvaru PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, a v památkových objektech, které jsou ve správě PIS.