Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Poradna -> Český statistický úřad - Praha
Český statistický úřad - Praha
Nová verze internetových stránek "ČSÚ - hl.město Praha" byla spuštěna 25. 5. 2009. Najdete na nich údaje jak za celé hlavní město, tak i za jeho jednotlivé části v co nejširším spektru, ale současně s potřebnou validitou. Na těchto internetových stránkách najdete také informace o krajském pracovišti ČSÚ - hl.m. Praha i jeho činnosti, které je vymezené zákonem o státní statistické službě, e-mailové adresy i telefonní spojení na naše pracovníky.

adresa nové verze internetových stránek ČSÚ - hl.město Praha: www.praha.czso.cz