Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2010
Usnesení RMČ 2010
317 ke kritériím přijetí žáků do ZŠ 
318 k podmínkám přijetí dítěte do MŠ 
319 k ukládání biologických odpadů pro rok 2010 
320 k posky fin. příspěvku Ďáblický míč 
321 k posky fin. příspěvku SK Ďáblice - fotbalový oddíl 
322 k poskytnutí fin. daru za přínosnou práci pro obec 
323 k VŘ na službu Údržba veřejné zeleně MCPD 
324 k poskytnutí daru DIAKONIE CČE 
325 k poskytnutí fin. daru TJ Ďáblice - fotbal 
326 k inventarizaci majetku 2009  -  příloha
327 k poskytnutí fin. daru Mateřskému centru Ďáblice 
328 k peněžnímu příspěvku od firmy A.S.A. 
329 k dodatku č. 4 k nájemní smlouvě T-Mobile 
330 k výběrovému řítzení Údržba veřejné zeleně 2010 
331 k poskytnutí finančního daru Hvězdárna Ďáblice 
332 k přidělení HV ZŠ U Parkánu 17 za rok 2009 
333 ke smlouvě o pronájmu 1746  94  outdoor akzent 
334 ke smlouvě o posk. pr. moci JUDr. Balcar 
335 k pronájmu_1729_318_ od_ PFČR 
336 k pronájmu_PK_78_ od_ PFČR 
337 k přidělení uvolněných bytů v Osinalické ul. 901 
338 k návrhu rozpočtu na rok 2010 
339 k vedení účetnictví PO ve zjednodušeném rozsahu 
340 ke zřizovací listině  ZŠ  
341 k cenové nabídce prořez stromů hřbitov AZP servis s.r.o. 
342 k uzavření sml. o bud. sml. o VB T- Systéms Czech Republic a.s.
343 k přidělení bytu Macháčková 
344 k dodatku č. 1  Kovácsová 
345 k dodatku č. 1  TJ Ďáblice 
346 k dodatku č. 2 WEFEL s.r.o.
347 k dlužnému nájmu Rovňan
348 k mandátní sml. na TDI pavilon C MŠ 
349 k pronájmu garáže v čp. 161 Ďáblická 
350 k sml. o bud. sml. VB T-Systems 
351 k dodatku č. 3 WEFEL s.r.o
352 ke generálnímu úklidu Ďáblic 05  2010   příloha
353 353  RMČ k poskytnutí informací K ÚPN Arnice 
354 k zadání veřejné zakázky MŠ pavilon č 4C 
355 k námitkám změna 6 ÚP SÚ HMP 
356 k dodatku č. 2 BUSSMARK 
357 k připomínkám naříz. tržní řád hl.m.P. 
358 k poskytnutí finančního daru  KŘÍŽOVNÍKŮM 
359 k poskytnutí finančního daru ZO ČSCHDZ Ďáblice 
360 k stavební úpravy MŠ pavilon C 
361 k předání VO Centrální park 
362 k závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice za rok 2009 
363 k RO1 rozpočtu 2010 
364 k rozp výhledu na 2011 - 2015 
365 k dodatku ke smlouvě o posk. pr.pomoci LFA 2020 advokáti s.r.o. 
366 k posk. fin. prostředků na umělý povrch hřiště TJ Ďáblice
367 k rozhodnutí veřejné zakázky MŠ4C 
368 k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 
369 k výpůjčce p.č. 1711 a p.č. 1712-1 
370 k odměně ředitelce ZŠ a MŠ U Parkánu 17 
371 k odměnám vedoucích praovníků
372 k finančnímu daru soc. komise 
373 k podanému odvolání MŠ 4 C 
374 k dotaci na vybavení třídy MŠ. 
375 k daru  HS Ďáblík 
376 k zřízení tábora bezdomovců v Ďáblicích 
377 k bezúplatníému převodu p.č 1647-2,3,4 a 233-4, 26 
378 k uavření dodatku č. 1 AD NET 
379 k přidělení služebního bytu pí. Jarošové 
380 k dokumentaci ISVS 
381 k RO2 rozpočtu 2010
382 k příspěvkům za odpad 2010 
383 k finančním darům 
384 k zahájení řízení o navýšení kapacity ŠD 
385 ke jemnování komise soc. byty 
386 k výsledku komise soc. byty 
387 k zhotovení signalizačního zařízení u hasič. zbrojnice 
388 k daru komunikace a p. p.č. 1026-18, 22, 32 
389 k přijetí daru od firmy EKOSPOL, a.s. 
390 k ukončení nájmu Houdková, Batelka
391 k pronájmu bytu Lukács Štefan 
392 k pronájmu nebyt. prostoru čp 766 
393 k úpravě P SÚ HMP p.č. 1665 
394 k úpravě P SÚ GHMP p.č. 1669 
395 k odměnám ved. prac. ÚMČ 
396 k návrhu příspěvku pro ZŠ 
397 k mimoř. odměně řed. ZŠ neveřejná příloha
398 k zařazení do maj č.p. 400 
399 k RO3 rozpočtu 2010 příloha 
400 k přesunutí finančních prostředků do rezervního fondu ZŠ 
401 k dodatku o pronájmu p.č. 587  56 
402 k prodeji neupotřebitelné techniky SDH 
001 k prodl. výpůjčky aut SDH 
002 k prodl. pronáj fotoatelier v Obecním domě
003 k ceníku poplatků Obecní knihovny v Ďáblicích 
004 k jmenování nového člena zastupitelstva do školské rady 
005 k úhradě skládkovného pro občany v roce 2011 
006 k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v r 2011 
007 ke svěření kompetencí radě 
008 ke volbě členů kontrolního výboru 
009 ke zřízení komisí rady 
010 ke jmenování redakčníá rady Dáb. zprav. 
011 ke zřízení inventarizačních komisí + příloha 
012 k volbě členů výboru pro kontrolu skládky v k.u. Dáblice 
013 k RO4 rozpočtu 2010 + příloha 
014 k rozpočtovému provizoriu na rok 2011 
015 k změně Postupu byty MČ + příloha
016 k podmínkám přijetí k povinné škol. doch.  do ZŠ + příloha