Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Komise kulturní -> Obecně
Obecně
Oddíl IV, Čl. 31 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Čl. 31

Komise školská a kulturní

31.1. Komise školská a kulturní:

předseda, minimálně 4 členové

31.2. Náplň komise:

  • dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními v působnosti obce , o prezentaci práce školy
  • připravuje a předkládá radě plán akcí, a předpokládané finanční prostředky na svou činnost
  • podporuje zájmy mimoškolní tělovýchovy a aktivní využití volného času dělí a mládeže
  • vyjadřuje se k záměrům výstavby tělovýchovných a kulturních zařízení v obci
  • podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ
  • podporuje aktivity občanských sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi
  • podílí se na projednávání koncepce protidrogové prevence a ochrany mládeže před škodlivými vlivy
  • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku
  • sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.
  • komise plní úkoly uložené radou MČ