Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Usnesení -> Usnesení ZMČ 2011
Usnesení ZMČ 2011
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
018 k zániku mandátu a prohlášení za nového člena ZMČ
019 k rozpočtu VHČ na rok 2011
020 k rozpočtu MČ Ďáblice na rok 2011
021 k zrušení obchodní soutěže na Dům s chráněnými byty 
022 k inventarizaci 2010
023 k odměnám neuvolněným zastupitelům v roce 2011 
024 k jednacímu řádu výborů ZMČ
025 ke kontrole usnesení RMČ a ZMČ za rok 2010 
026 k zániku mandátu člena ZMČ 
027 k závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice za rok 2010
028 k RO1 rozpočtu 2011
029 k privatizaci bytového fondu 
030 k poskytnutí finančního daru fotbalový oddíl 
031 k odprodeji pozemku 1548/112 Shagga 
032 k předložení ročního plánu kontrol KV MCPD 
033 k soulasnému prohlášení o převodu pozemku pč. 52/14 k.ú. Březiněves 
034 k daru poz. p .č. 1559/102 Central Group
035 k volbě návrhového výboru
036 k jednacímu řádu ZMČ
037
k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2011
038
k bytové politice MČ Ďáblice
039
k dodatku č. 1 ke zřizovací listine ZŠ U Parkánu 17
040
k CVZ I II ÚP HMP
041
k nesouhlasnému prohlášení o převodu pozemku pč.43/2 k.ú.Ďáblice
042
K ZÁSADÁM ÚZEMNÍHO ROZVOJE Středočes. kraje a hlmP
043
k ÚP SÚ HMP č. U 1011 K.ú. Ďáblice
044
k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2011
045
k poskytnutí finančního daru fotbalový oddíl
046
k daru pozemků p. č. 1548/56,59 k.ú.Ďáblice
047
k projednání změny statutu hl.m.Prahy
048
k poskytnutí fin. daru DIAKONII
049
k RO3 rozpočtu 2011
050
k RO4 rozpočtu 2011
051
k rozpočtovému provizoriu na rok 2012
052
k vyplácení kompenzačního přísp  dětem 2012
053
k úhradě skládkovného pro občany v roce 2012
054
k inventarizaci majetku MČ