Titulní strana (mapa stránek)   |   Aktivity, spolky, organizace -> Občanské sdružení pro Ďáblice
Občanské sdružení pro Ďáblice

Na dvě desítky ďáblických občanů, které spojoval zájem a obavy o kvalitu životního prostředí v Ďáblicích, se koncem roku 2007 sdružilo v Občanském sdružení pro Ďáblice. Jako členové sdružení jsme v průběhu tří let aktivně vstupovali do řady jednání a řízení v záležitostech, u nichž hrozila újma přírodě i lidem. Vedli jsme často obtížná jednání v kauzách týkajících se rozšiřování skládky Ďáblice, účelových změn územního plánu naší městské části, plánů na výstavbu pražského silničního okruhu přes území Ďáblic, záměru otevřít nový frekventovaný letecký koridor přímo nad obcí, či úsilí developerů prosadit necitlivou výstavbu narušující ráz stávající zástavby. Naše úsilí bylo mnohdy završeno spíše drobnými, dílčími úspěchy, navzdory tomu, že jsme do práce ve sdružení investovali mnoho sil a času. Přesto však sdílíme přesvědčení, že naše usilování nebylo marné. Zabývali jsme se problémy Ďáblic a přitom jsme lépe pochopili problémy, které trápí obyvatele sousedních obcí a městských částí, i problémy celopražské. Spolupracovali jsme se sousedy a známými na řešení konkrétních problémů a přitom jsme prošli kus společné cesty životem s lidmi, kteří se osvědčili jako dobří přátelé. Snad jsme tak svým dílem přispěli k pozitivní změně, která v naší městské části nastala po komunálních volbách. V práci ve prospěch přírody a obyvatel Ďáblic budeme pokračovat i nadále a uvítáme každého, kdo se ke sdružení připojí či kdo nám nabídne pomoc. Podrobné informace o činností Občanského sdružení pro Ďáblice naleznete na webových stránkách www.osprodablice.cz.
Občanské sdružení pro Ďáblice, díky grantu poskytnutému Nadací VIA, zhotovilo dvě tabule s informacemi o lokalitě Na skřivánčí, o skládce a problémech skládkování. V září 2010 členové a příznivci sdružení obě tabule instalovali u čela skládky při turistické cestě spojující Ďáblice se Zdiby. Informační tabule jsou umístěny v blízkosti nově vysazeného ochranného pásu keřů a stromů, které budou, jak doufáme, každým rokem vzrůstat a sílit. V tomto jejich nelehkém úkolu je mají posilovat láskyplné vzkazy napsané na stužkách, kterými je ověsili účastníci radostného setkání při příležitosti odhalení tabulí.  


Dušan Andrš