Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Komise ŽP a dopravy -> Obecně
Obecně
Oddíl IV, Čl. 33 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Čl. 33

Komise životního prostředí

33.1. Komise životního prostředí :

předseda, minimálně 4 členové

33.2. Náplň komise:

  • pomáhá sledovat stav městské zeleně a zdravotní stav dřevin na území MČ
  • kontroluje čistotu veřejných prostranství,
  • sleduje a pomáhá evidovat stav nepovolených skládek
  • předává Radě ZMČ stanovisko k podnětům , stížnostem a připomínkám občanů týkajícím se ochrany přírody
  • doporučuje stanovisko a zúčastňuje se ve spolupráci s referentkou živ. prostředí provádění místního šetření na úseku chovu a držení zvířat
  • sleduje a pomáhá řešit problematiku odpadového hospodářství na území MČ
  • sleduje a pomáhá řešit problematiku údržby a čistoty obce
  • sleduje a vyjadřuje se k záměrům využívání volného prostranství v lokalitě MČ
  • komise plní úkoly uložené radou MČ