Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Březen 2011
Březen 2011
Jen tak dál...

Lidé nemají ve zvyku chválit. Podařené věci se berou jako samozřejmost, jako něco běžného, co si neza slouží slova uznání. Ono je to tak trochu logické, protože každý z nás by se měl snažit standardně pracovat natolik kvalitně a odpovědně, aby k jeho práci nebyly připomínky. Ale nechci být zbytečný idealista, vím, že ani posledních dvacet let nedokázalo posunout myšlení mnoha našich občanů na západoevropský standard. Šlendrián, mizerně odvedenou práci, podvůdky i velké podvody, obcházení zákonů, to vše potkáváme na každém kroku. Svědčí o tom ostatně i rozbor stavebních aktivit v Ďáblicích od ing. Dvořáka (Co řešíme kolem staveb z let minulých, strana 8), který vám doporučuji k pečlivému prostudování, i když to je smutné počtení. Pan radní píše, že v případě vašeho zájmu rád podrobně popíše a vysvětlí akci, o kterou bude největší zájem. Už detailní znalost problému je prvním krokem k jeho nápravě...
V úvodu jsem napsal, že my, Češi, nemáme ve zvyku chválit. Nikoho a nic. I s díky se šetří, i když to je ta nejlevnější odměna a mnohdy postačí. O to více mne potěšila slova řady lidí, kteří po vydání prvního zpravodaje v letošním roce nešetřili slovy chvály. Oceňovali především to, že věčné půtky a napadání ustoupily věcnosti, že se dozvědí, co konkrétního se v Ďáblicích děje a dít bude. Děkujeme.
Přislíbili jsme, že příspěvky zaslané do zpravodaje v koši neskončí. Lze tedy očekávat, že se na stránkách zpravodaje budete setkávat s výměnami názorů, vykazujícími různou míru věcnosti či kultivovanosti polemického stylu. Ostatně již toto číslo přináší polemické příspěvky dotýkající se dvou kontroverzních témat. Úsudek o jejich obsahu i stylu nechť si učiní každý sám.
Ďáblický zpravodaj rád otiskne i vaše názory, připomínky, návrhy – jak k tématům, která jsou ve zpravodaji uvedena, tak k všemožným problémům naší městské části. Žádáme ale o stručnost, delší příspěvky bude redakce nucena krátit, přičemž si vyhrazuje právo na jejich úpravu či nezveřejnění.
Pozitivní ohlas na únorový zpravodaj je zavazující nejen pro redakci, ale jistě též pro zastupitele, radní, místostarostku i starostu. Nebude vždy snadné zachovat klid a hledat konsensus. Budeme se však o to pokoušet.

Martin Smrček

Soubory ke stažení
zprav3_11.pdf