Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Co se do Zpravodaje nevešlo – duben 2011
Co se do Zpravodaje nevešlo – duben 2011

V březnovém Zpravodaji jsme zveřejnili dva podněty spolu s vyjádřením dotčené osoby. Představitelé Městské části Praha–Ďáblice rozhodli, že zmíněné podněty budou před zveřejněním poskytnuty k vyjádření dotčeným osobám.
Vzhledem k tomu, že na uvedené diskusní příspěvky došly další reakce z různých stran a není technicky možné je nadále publikovat v tištěném vydání (náklady na jeho rozsah by neúměrně narostly), budou zveřejněny v této rubrice.
Zveřejněny budou jen příspěvky, které jsou svým obsahem určené ďáblické veřejnosti, nejsou vulgární, pomlouvačné a neobsahují diskusi se starostou, místostarostou, členy rady či zastupitelstva. Tato problematika musí být řešena na veřejných zasedáních zastupitelstva Městské části, případně přizváním osoby poskytující podnět do rady MČ.
Za redakční radu Martin Smrček, e-mail: zpravodaj@dablice.cz

Je pracovní počítač a telefon soukromou věcí?
Úvodem musím říci, že Ďáblický zpravodaj je konečně o něčem, vydání za předchozího zastupitelstva (kromě arogantních útoků na opozici) byla celkem bezobsažná. Rozhodl jsem se reagovat na příspěvek „Pár slov“ paní Dany Ševčíkové z minulého čísla. Ve svém textu uvádí: ...telefon a počítač, který je užíván několik let, se stává dosti soukromou věcí, neboť jsou zde ukládána data, adresy, telefonická spojení atd.
Pracovní nástroj (jakým bezpochyby je počítač i mobil) se žádným používáním nestane „dosti soukromou věcí“. Vypadá to, že paní bývalá starostka používala obě zařízení i pro soukromé potřeby. Budiž, kdo z nás to někdy neudělal. Avšak otázka stojí jinak: namísto toho, aby si za pár stokorun koupila USB memory stick a svoje soukromá data si na něj přesunula a šetřila tak svoje soukromé prostředky, raději si, jak sama píše, nevýhodně koupila kompletní zařízení. To se dá buď interpretovat tak, že jí bylo líto úřadu který opouští a chce zlepšit jeho platební bilanci (o čemž pochybuji), nebo znalecký odhad stanovil reálnou cenu (i vzhledem k instalovanému programovému vybyvení, který je většinou součástí počítače) a pak nákup počítače byl výhodný. V prvním případě by se tak jednalo o zbytečné rozhazování (a špatný hospodář nemůže dobře spravovat veřejné záležitosti když to nedokáže ani u vlastních), ve druhém případě paní Ševčíková neříká pravdu, odkoupení počítače bylo výhodné.
Závěrem přeji novému vedení MČ Ďáblice mnoho zdaru do další práce.
Jiří Bayer

---------------------------

Ještě se krátce zmíním o ozdravném pobytu dětí v přírodě
Pane radní, jestli chcete jít cestou neúčelovou a tedy vyplácet peníze zákonným zástupcům dětí, a nemít jistotu, že peníze budou vynaloženy na pobyt v přírodě, tak dětem postavte rovnou stany okolo skládky, aby se o prázdninách nadýchali zdravého vzduchu a příspěvek jako správný hospodář ušetříte celý. Nejméně čtyři roky chodíte kolem skládky a nedokázali jste provést měření, abychom už konečně zjistili, jak to s tou škodlivostí vlastně je nebo není. Když tedy jdete tou nejhorší cestou, tak prosím zrušte účel i samotný název příspěvku na: Kompenzace všech občanů s trvalým pobytem v Ďáblicích, protože zde nerozdílně dýcháme a žijeme všichni. Celkovou částku na příspěvek vydělte všemi trvale žijícími obyvateli. Nebo budete zjišťovat, kdo dýchá více nebo méně? V březnovém zpravodaji popisujete stávající systém vyplácení příspěvků, proč nekritizujete ten můj? Že by Vám došly racionální argumenty? Tabulku, kterou jste za chvilku připravil, nemá ze sociologického hlediska vypovídací hodnotu. Jen dokládá, kolik dětí za jakou cenu a období se zúčastnilo stávajícího pobytu v přírodě. Zjistil jste rozdíly v cenách, a že se dá ozdravný pobyt pořídit za méně peněz, to je vše. V příštím roce si do tabulky dopište řádek Počítačové hry-Oční doktor-Mobil-Poruchy sluchu apod. Jenže tyto údaje budou skryté a dětský doktor je neřekne. Příště se raději kriticky opřete do mého návrhu a neschovávejte se za stávající. Na radě jsem k vašemu návrhu uplatňoval připomínky, ale jako vždy marně. Svoje plné právo a mandát dáváte zjevně silově najevo, samozřejmě na to máte právo-jen tak mimochodem nechtěli jste po minulé koalici, abyste mohli prosadit své názory také? Kdo bude mít pravdu, však ukáže čas. Začněte už prosím používat zdravý selský rozum...
Marcel Janek

---------------------------

O ztracených milionech
Po přečtení článku v březnovém čísle časopisu (Zpravodaje či Opozičníku?) jsem se obrátila na radní a hlavně pana starostu, aby argumenty zde uvedené autorem (p. Novotným) byly prošetřené a uvedené dle pravdy. Zjednodušené a vymyšlené součty a odpočty, jak je autor uvedl, jsou holou mystifikací čtenáře s jediným cílem, a to pošpinit a znehodnotit práci minulého vedení obce. Navrhla jsem též, že sama budu iniciovat na MHMP prošetření každoročních auditů hospodaření naší městské části, aby se tedy skutečně potvrdila či nepotvrdila obvinění vznesená v tomto článku. Bohužel do dnešního dne ke mně z radnice nedorazila žádná odpověď.
Protože považuji obvinění vznesená panem Novotným (a zajisté celou stávající radou) za natolik vážná, přeji si, aby Zastupitelstvo MČ Praha–Ďáblice pověřilo Kontrolní výbor revizí výdajů za předmětné období a pak po pravdě výsledek svého zkoumání zveřejnil. Nevím do budoucna, co by ještě mohlo vypadnout z pera jednoho kterého autora příspěvků do Zpravodaje za lži a není zřejmě jiná možnost, jak se bránit.

Poznámka pod čarou
K problematice prezentované panem Dvořákem a týkající se závadných staveb – doporučuji, aby věc byla řešena na odborné bázi a ne formou subjektivního a emotivního pocitu bez znalostí technických problémů se snahou hledat vady (i na dávno realizovaných dílech) a politicky je zneužít.
Dana Ševčíková

Poznámka: Docela zvláštní je, že redakční rada dává k dispozici články jednotlivých přispěvatelů (již po uzávěrce přijímání příspěvku) tak, aby bylo možné ještě v témže čísle reagovat. Bylo by spravedlivé, aby stejně tak redakce umožnila i opozičním zastupitelům vyjádřit se ve stejném čísle Zpravodaje ke článkům všech autorů.