Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Ceník a formáty inzerce
Ceník a formáty inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad), 183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad), 183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 prostřední dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, šířka sloupce 58 mm. Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 15 dní před datem zveřejnění!

Hotové inzeráty lze dodávat
­­– ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný s pasovacími znaky), nebo TIFF (vždy v nejvyšším možném rozlišení – s možností komprimace,
– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné dodat poslední výtisk inzerátu a předávací protokol s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je nutné vybavit datem zveřejnění inzerátu.

Omezení
– písmo pro negativní tisk (tj. světlé na tmavém podkladě) – nejmenší velikost 10 bodů,
– fotografie, diapozitivy, bitmapové soubory – minimální rozlišení 250 dpi / 100 %,
– vektorové soubory, kresby, technické výkresy, loga vektorová – fonty v křivkách.
V případě zpracování v našem studiu dle dodaných návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekvalitní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory budou vždy přijaty po dohodě s grafikem, který rozhodne o jejich kvalitě a může je odmítnout.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta a v rámci možností) upraveny na místě, event. při naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

Vkládaná inzerce
– největší rozměr může být 210x297 mm (A4),
– nejvíce je možné vložit 8 listů o gramáži 90 g/m2, při menším počtu listů se může gramáž vkládaného materiálu pohybovat v rozmezí 90–150 g/m2.

Ceny vkládané inzerce
1. vkládané přílohy dodané inzerentem – od 500 Kč do 1 000 Kč dle rozsahu,
2. vkládané přílohy dle zadání inzerenta – podle kalkulace zpracování + ceny za vložení jako v bodě 1).
Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat před uveřejněním vkládané inzerce zálohu ve výši až 100 % účtované ceny.

Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 1x 30–60 mm zdarma.

Rozhovor se zástupcem firmy
– za PR článek na dohodnuté téma se účtuje 50 % z ceníku plošné inzerce.

Pro přijetí a zveřejnění inzerce platí „Všeobecné podmínky inzerce OÚ Ďáblice“

Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty v kalen­dářním roce) nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!