Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Poradna -> Časté životní situace -> Řidičské průkazy
Řidičské průkazy
Online objednávky k přepážkám registru řidičů. Citujeme z informačního serveru pražské radnice:

Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:

Jungmannova 35/29, Praha 1


telefon: 236 002 800 (call centrum)
236 005 490 (informace)
návštěvní dny:

pondělí čtvrtek 7,00 – 20,00 hod.
(s jednou zákonnou přestávkou v době od 16,15 do 16,45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování)
v současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

On-line rezervace

K návštěve přepážky registru řidičů se můžete objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu řidičského průkazu povinen podat žádost osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě i neověřené plné moci. Převzít řidičský průkaz lze buď osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ PLNÉ MOCI. Požádat o mezinárodní řidičský průkaz včetně jeho převzetí lze učinit toliko osobně.

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle výše uvedeného zákona, oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, kromě jiného, pouze:

  • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Lhůty pro výměnu řidičských průkazů jsou stanoveny takto:

Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 - lhůta pro výměnu - do 31.12.2007.
Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 - lhůta pro výměnu - do 31.12.2010.
Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.04.2004 - lhůta pro výměnu - do 31.12.2013.

Žádáme držitele nejstarších typů řidičských průkazů, aby výměnu řidičského průkazu neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji průběžně po celý rok 2007. Děkujeme.