Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> Pražská zoo slaví 80 let
Pražská zoo slaví 80 let
Letošní rok je pro pražskou zoo významným mezníkem. 28. září oslaví 80 let od svého založení. Během 80 let od svého otevření v roce 1931 se dostala Zoologická zahrada hl. města Prahy mezi nejprestižnější zoo světa. Blízko centra české metropole, přitom v jedinečné členité krajině na břehu řeky Vltavy, ji každý rok navštíví přes 1,2 milionu lidí nejen z České republiky, ale z celého světa. A v letošním roce je nakročeno na další návštěvnický rekord!
Na ploše 60 ha žije v 10 pavilonech a 150 venkovních expozicích asi 4 600 zvířat v 660 druzích. Pýchou zahrady je pavilon Indonéská džungle, největší expozice pro zvířata v ČR, a také pavilony goril, žiraf, šelem, tučňáků, gaviálů, člunozobců či oblíbená dětská zoo s kontaktními zvířaty.
Jako moderní instituce vytváří pro chovaná zvířata optimální podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.
Pražská zoo tradičně dosahuje významných chovatelských úspěchů. Patří k nim prvoodchov kondora velkého, první umělý odchov medvěda ledního, odchovy gorala mandžuského, varana komodského, hrabáče kapského, manula, levharta mandžuského či psa hřivnatého. Mezi nejcennější odchovy poslední doby patří mláďata gorily nížinné, kočkodana talapoin, hyeny čabrakové, medojeda kapského, dvojzoborožců nosorožčích, zejozobů, nesytů afrických, amazoňanů jamajských a šedohlavých, kasuárů, leguánů kubánských, varanů smaragdových, dracén guayanských atd. Do světového povědomí se však Zoo Praha zapsala zejména podílem na záchraně koně Převalského a svou rolí při rozvoji mezinárodní spolupráce jeho chovu v lidské péči.
Zoo Praha se rovněž dlouhodobě podílí na ochraně živočichů in situ. K nejvýznamnějším projektům patří úsilí o návrat koně Převalského do přírody – v letošním roce zorganizovala pražská zoo transport čtyř jedinců Převalského do západního Mongolska a zahajuje i rozvojové programy zaměřené na místní obyvatelstvo. Ve střední Africe vyvíjí vzdělávací aktivity, které mají přispět k ochraně goril nížinných a jejich prostředí, a v různých dalších částech světa participuje na mnoha dalších projektech jako je reintrodukce orlosupů bradatých, mezinárodní spolupráce při záchraně gaviálů indických či antilopy Derbyho.
Díky vynikající úrovni chovatelství, řešení expozic i péče o návštěvníky se Zoo Praha umístila v žebříčku, vyhlašovaném časopisem Forbes, jako sedmá nejlepší zoo na světě.
Září je ideální dobou k návštěvě pražské zoo, kam vás tímto zvu. A pokud se chcete zúčastnit velkolepých oslav 28. září 2011, neváhejte. Zaručeně v zoo potkáte prezidenta. A možná i několik.
Martin Smrček