Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček
Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček
Dny evropského dědictví / Dolní Chabry / sobota 17. září, 10–17 hod

Kostel Stětí sv Jana Křtitele

• odkryti celého podzemí se základy tří starších kostelů a románské patky dnešní stavby
• zpřístupnění zvonice

10-12 hod. přednáška prof. Jana Royta (Univerzita Kar1ova) o ikonografii unikátních románských maleb v apsidě kostela
13–15 hod. chaberský kostel z pohledu historie a archeologie
PhDr. Michal Tryml a PhDr. Zdeněk Dragoun (Narodní památkový ústav Praha)

Barokní Knorův statek

• výstava Románské umění v Čechách
• prezentace chaberské naučné stezky
• program a soutěže pro děti na téma "Doba ledová"
• výroba pravěkých ozdob
• občerstveni a burčák na nádvoři statku