Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery (tajemník, 26. 10. 2015)

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY DO KONCE ROKU 2015

 

 

 

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) budou do konce roku 2015 na území naší městské části přistavovány následovně:

 

 

 

VOK – BIO z prostředků MČ budou na dvoře u radnice a v ulici Chřibská přistavovány do konce měsíce října, a to vždy v sobotu od 10:00 do 16:00. V případě naplnění kontejneru bude doba zkrácena tak, aby kontejner nebyl přeplněn. Prosíme všechny občany o pochopení a žádáme, aby neodkládali bioodpad mimo kontejner.

 

VOK – BIO z prostředků HMP budou přistaveny v sobotu 17. 10. v době od 13:00 do 17:00, a to na Koníčkově náměstí a v ulici Na Blatech.

 

VOK na objemný odpad z domácností budou přistaveny v sobotu dne 10. 10. v době od 12:00 do 16:00, a dále přes celý den v termínech 17. - 18. října a 27. - 28. listopadu v lokalitách:

 

Koníčkovo náměstí        

 

Květnová X Na Znělci    

 

Legionářů X Lobečská   

 

Na Blatech X U Červeného Mlýnku        

 

Na Terase X Prácheňská

 

Sběr nebezpečného odpadu bude zajištěn v úterý 27. 10. podle následujícího rozpisu

 

1.    křižovatka ul. Hřenská - Květnová (před č. p. 553/52)

1630 - 1650

2.    křižovatka ul. Šenovská - U spojů (vedle č. p. 300/31)

1700 - 1720

3.    ul. U Prefy (vedle č. p. 771/25)

1730 - 1750

4.    křižovatka ul. Kostelecká - Legionářů (vedle č. p. 753/54)

1800 - 1820

 

Přistaven bude kontejner s obsluhou. Do nebezpečného odpadu jsou přijímány baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a rtuťové teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.

 

Mobilní sběrný dvůr bude přistaven v sobotu 14. 11. v době od 10:00 do 16:00 na pěší zóně u ulice Mannerova. Do něj je možno ukládat objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť.

 

 

 

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.