Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice -> Rozhodnutí o uzavření skládky opět oddáleno
Rozhodnutí o uzavření skládky opět oddáleno
V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje probíhalo zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy (nejvyšší orgán správy města), na jehož programu byl, pro nás ďáblické, zásadní bod – další rozšíření skládky. Ta by měla být i pro dalších mnoho let jediným místem v Praze určeným pro skládkování odpadu Prahy a Středočeského kraje. Zastupitelstvo mělo rozhodnout několik měsíců trvající spor MČ Praha–Ďáblice a Odboru územního plánu, který připravuje novou podobu ÚP Prahy a který napl­ňuje politické zadání vedení města: pokračovat ve skládkování v Ďáblicích.
Na zasedání zastupitelstva hlavního města 4. 11. 2011 vystoupili starosta naší městské části, pan Miloš Růžička a předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice, paní Karolina Kovtun. Jejich příspěvky k projednávanému bodu jednání byly jediné, návrhový výbor magistrátu nezaznamenal žádné připomínky z řad zastupitelů. 48 jich hlasovalo pro přijetí, 2 byli proti, 8 se zdrželo. Návrh byl přijat a rozšíření skládky se tak stalo součástí konceptu územního plánu hlavního města Prahy. Náměstek primátora Josef Nosek jako odůvodnění, proč magistrát hl. m. Prahy schvaluje rozšíření skládky uvedl, že se magistrátu nedaří najít jinou lokalitu pro novou skládku a pokračování ďáblické skládky má tudíž obecně prospěšný charakter. Tento argument považují ďáblický starosta i Občanské sdružení za nepravdivý. Není žádný důkaz nebo záznam o jednání o nové lokalitě, ani žádná záruka že se ďáblická skládka nebude rozšiřovat znovu a znovu a že se na ní bude ukládat pouze komunální odpad Prahy. Proces schvalování nového územního plánu hl. m. Prahy v tuto chvíli prošel fází konceptu, což ještě neznamená, že se ÚP změní tak, jak bylo nyní schváleno. Ďáblice mají stále možnost se bránit a prosazovat, aby se největší skládka v ČR po naplnění poslední dosud schválené sekce řádně uzavřela. Magistrát dal ale jasně najevo, že má svou vlastní představu o řešení a místo koncepčního řešení této části odpadového hospodářství města bude stále prosazovat skládkování v naší obci.


Soubory ke stažení
Audiozáznam příspěvků starosty Miloše Růžičky a předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice Karoliny Kovtunmagistrat.WMA
Zápis hlasování pražských zastupitelůhlasovani.pdf