Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Únor 2012
Únor 2012
Nové náměstí – zatím jen ve škole

V pozvánce uveřejněné v lednovém Ďáblickém zpravodaji jsem se dočetla, že se budou vyhodnocovat dětmi vytvořené modely v rámci grantového projektu „Ďáblice hledají své náměstí“. Ve čtvrtek 26. ledna v podvečer jsem se vydala do základní školy. Čekala jsem leccos, ale moje překvapení bylo obrovské. Aula i přilehlé prostory v přízemí byly plné modelů vytvořených buď kolektivně ve třídě nebo jednotlivými dětmi. Nedokázala jsem je ani spočítat a na pečlivou prohlídku bych potřebovala hodně času. Nápadité a krásně barevné, některé téměř profesionálně vytvořené, z papíru, modelovací hmoty či jiných materiálů, jen zřídka na nich chyběla cukrárna či fontána. Tak si to přejí děti. Při vyhlašování vítězných modelů, kdy si některé děti poprvé v životě vyzkoušely, co to je mluvit do mikrofonu, bylo spousta legrace. Bavili se i rodiče a učitelé, když děti sdělovaly svoje postřehy a líčily atmosféru, v níž modely vznikaly.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě i samotném průběhu večera podíleli. V prvé řadě dětem, které všem přítomným připravily nezapomenutelný zážitek, pedagogickým pracovníkům, Občanskému sdružení pro Ďáblice, především předsedkyni paní Karolině Kovtun a další dobré duši celé akce, paní Věře Prokešové. Nesmím zapomenout na architekty, kteří s dětmi spolupracovali, pana Ing. Petra Hlaváčka, proděkana fakulty architektury ČVUT, paní Annu Háblovou a v neposlední řadě na pana starostu Ing. Miloše Růžičku, který má na úspěchu celého projektu velký podíl.
Práce dětí by neměly skončit kdesi ve skříních či snad dokonce v popelnici, je proto dobře, že se nyní hledají prostory k jejich vystavení.
A co napsat na závěr? Teď už je řada na nás, dospělých, co z dětských nápadů uskutečníme, aby se našim dětem či vnukům alespoň některá z jejich přání splnila.
Tatjana Dohnalová

 

Úřad MČ oznamuje občanům, že z důvodu nemoci je od 3.února až do odvolání uzavřená Obecní knihovna. Podpisové archy, petice za rozumný okruh kolem Prahy, které byly přílohou Zpravodaje je možné zanechat na všech ostatních uvedených sběrných místech.
Omlouváme se občanům za pozdní informaci a vzniklé potíže.

Soubory ke stažení
zprav2_12.pdf