Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí -> POMOZTE ZACHRÁNIT ŽÁBY
POMOZTE ZACHRÁNIT ŽÁBY
Prosba k těm, kteří nechodí po světě nevšímavě
Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která bývala volnou přírodou a dnes jsou dosud neupraveným staveništěm, do vyježděných kolejí polních cest apod. se každým rokem stahují žabí populace, aby zde naplnily svůj rodičovský úkol reprodukce.
S rostoucí teplotou a úbytkem vody pak stovky nových životů ve vysychajicích kalužích nedůstojně a drasticky hynou.
Naše organizace od vás očekává informace o takových místech. S finanční podporou hlavního města a ve spolupráci s odborníky ochrany přírody neprodleně zajistíme přesun obojživelníků do nejbližší perspektivní lokality. Odměnou vám bude dobrý pocit.
VOLEJTE 776 021 900. DĚKUJEME
Český svaz ochránců přírody