Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Výroční zprávy -> Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
 Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
 datum (vzniku): 19.4.2012
 MĚSTSKÁ ČÁST Praha -Ďáblice
Úřad městské části Praha - Ďáblice
Květnová čp. 553/52
 VÝROČNÍ   ZPRÁVA
 Městské části Praha - Ďáblice
 zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 I.
     Městská část Praha - Ďáblice jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2011.
 II.
     V roce 2011 přijala Městská část Praha - Ďáblice tři (3) žádosti o poskytnutí informací.
 III.
     Proti rozhodnutí Městské části Praha - Ďáblice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 uvedeného zákona.
 IV.
     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 V.
     Proti Městské části Praha - Ďáblice nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.
 VI.
     Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena Metodickým postupem z 1. 8. 2003, podle kterého je při vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a  povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.
 VII.
     Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha - Ďáblice.

 
Praha - Ďáblice dne 19. 4. 2012

 
Ing. Miloš Růžička

starosta městské části