Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Červen 2012
Červen 2012
Noc kostelů poprvé v ďáblické kapli

1. června, na Den dětí, se v rámci již tradiční akce Noc kostelů otevřela i ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. První ročník Noci kostelů v Ďáblicích se vydařil a kaple přitáhla nejen Ďábličáky, ale i návštěvníky ze sousedství i z centra Prahy. V rámci Noci kostelů se prezentovala také ďáblická modlitebna Československé církve husitské. Po celé naší zemi pak během této noci bylo možno navštívit
1 200 otevřených chrámů.
Večerní a noční prohlídky kostelů s doprovodným programem jsou inspirovány mladým nápadem, který ve Vídni roku 2005 otevřel brány, vrata a dveře kostelů, chrámů, věží a kapliček pod názvem „Lange Nacht der Kirchen“. Od roku 2009 se z Noci kostelů stala již tradiční akce i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je zajímavé sledovat rychlý růst a masivní zájem návštěvníků v údajně nej­ateističtější zemi křesťanské Evropy.
A tak se při čtvrtém ročníku Noci kostelů poprvé návštěvníkům otevřela i ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. Organizátoři si kladli za cíl otevřít kapli zejména místním obyvatelům, rozšířit povědomí o místním křesťanském společenství a přiblížit kapli i mimo rámec již klasického kulturního místa, kde probíhají výroční a charitativní koncerty.
Ďáblická kaple je místem, které s sebou nese výrazné historické a umělecké poselství, slouží však i v současnosti především duchovnímu poslání. To se snažil reflektovat program, který zahrnoval komentované prohlídky nejen kaple, ale i blízkého okolí. Silná účast publika provázela půlhodinovou přednášku pátera Marka Pučalíka, místního duchovního správce, o historii kaple, Rytířském řádu Křižovníků s červenou hvězdou, o svaté Anežce České a dalších souvislostech k místní kapli. Prohlídky doprovázela duchovní hudba v podání ďáblických dětských flétnistek, které na varhany a na hoboj doplňoval Dominik Bunc. Během večera se diskutovalo i o tématech křesťanství a víry, o historii Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterým místní zámeček s kaplí a statkem historicky patřil. Došlo i na místní historii Ďáblic a diskuse o rozvoji a současném životě v obci. Večer završil působivý koncert klasické hudby v podání dua Musica Graziella, které nonšalantním přednesem na kytaru a flétnu naplnilo ducha místa pouze při svitu svíček.
Prostor pro modlitbu, rozjímání a meditaci do ďáblické kaple patří samozřejmě také. Jeho plánované začlenění v programu Noci kostelů narušil významně větší počet návštěvníků během celého času. Za zmínku stojí, že i přeplněná kaple při koncertu s sebou stále nese výraznou duchovní atmosféru.
Noc kostelů přivedla do ďáblické kaple během pěti hodin 166 návštěvníků. Vzhledem ke kapacitě místa a způsobu prezentace organizátoři návštěvnost chválí. Ukazuje i velmi dobrý zájem o místo, kulturu a historii spojenou se sakrálními stavbami. Znamená ale snad i zájem o duchovní svět, víru a křesťanství a jejich zakotvení v lidech současnosti.
Záštitu nad Nocí kostelů v roce 2012 poprvé převzal český premiér Petr Nečas. Mezi řadou významných osobností politické, společenské a kulturní scény nechyběli samozřejmě příslušníci duchovního stavu v čele s Mons. Dominikem Dukou. Ďáblická Noc kostelů probíhala také pod záštitou starosty Miloše Růžičky.
Na závěr poděkujme těm, kteří naplnili večer báječnou atmosférou a dovedli tak celou akci do úspěšného a zdárného konce. Díky patří zejména ďáblickým dětem a panu učiteli Michalu Sevrukovi za hudební doprovod, Tereze Večerkové a Michaele Waldhauserové za skvělý koncert, páteru Marku Pučalíkovi za poutavé vyprávění a místním organizátorům za přípravu a hladký průběh celé akce.


Pavel Šindelář

Soubory ke stažení
zprav6_12.pdf