Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Červenec-srpen 2012
Červenec-srpen 2012
Oslava náměstí
Ve čtvrtek 28. června 2012 se v areálu u Krále Holce – ve stínu vysokých stromů i na rozpáleném hřišti – uskutečnila Oslava náměstí. Silné bouřky a deště, které koncem června často přicházely, si na tento den vzaly dovolenou, slunné a teplé počasí venkovní akci velmi zpříjemnilo. Program začal v 16 hodin výtvarnou dílnou a soutěžemi pro děti, které připravil pionýrský oddíl pod vedením Jarky Kučerové a Petra Jeníčka. Mateřské centrum Ďáblice nachystalo aktivity pro nejmenší děti. Děti se výborně bavily, lítaly od jednoho stánku k druhému, sbíraly body a radovaly z odměn. Mumraj zpříjemnila hudba a mezi dětmi neúnavně procházel pes Pio. Kdopak to asi byl?
Program pokračoval od 18 hodin vystoupením dětského loutkového souboru s představením Žabí království. Postupně se děti i ostatní účastníci oslavy přesunuli na trávník a lavičky u dětského hřiště, kde začala hudební část večera. Nejdříve vystoupila kapela Hradní duo, později též kapela The Idlers. Občerstvení zajistili pánové z nově otevřené ďáblické restaurace – Battistovy cihelny.
Po celou dobu oslavy byly u plotu vystaveny čtyři panely informující o projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ a o historii prostoru, v němž má nové náměstí vzniknout. Občané měli možnost seznámit se s jednotlivými variantami náměstí, popřemýšlet o jejich kladech a záporech, popovídat si o nich se sousedy. K dispozici byly anketní formuláře, jejichž prostřednictvím mohli lidé sdělit svůj názor na velikost a podobu budov, rozsah zeleně či povahu sportovních a jiných zařízení.
 Proč vlastně oslava náměstí? Když se minulé léto projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ chystal, bylo zřejmé, že za rok nevznikne nová stavba ani nedojde k proměně zanedbaného prostoru. Chtěli jsme oslavit úspěšné završení projektu, jehož smyslem bylo zapojit občany Ďáblic do hledání nápadů a inspirace pro budoucí náměstí. Chtěli jsme též oslavit návrhy a plány, které z tohoto hledání vzešly. Na řadě setkání, která byla součástí projektu, se často mluvilo o tom, proč jsou náměstí důležitá a k čemu slouží. Oslava náměstí byla vlastně ukázkou toho, k čemu náměstí sloužila v minulosti a k čemu by měla sloužit i dnes. Sešli se na ní bližší i vzdálenější sousedé, děti si pohrály, lidé si prohlédli výstavu, podávalo se jídlo, hrálo se divadlo, starosta řečnil, hudba hrála, bylo i kde se zastavit, posedět...
Projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ skončil a nezbývá než poděkovat všem, kteří se na něm podíleli a pomáhali. Nejprve bych chtěla poděkovat svým kolegům z Občanského sdružení pro Ďáblice. Nadaci Via vděčíme za grant, bez něhož by projekt nebyl myslitelný. Velký dík také patří panu starostovi Miloši Růžičkovi, který projekt inicioval a architektům Anně Háblové a Petrovi Hlaváčkovi, kteří dokázali, že jsou nejen odborníky, ale také lidmi, kteří dovedou úžasně komunikovat s dětmi. Děkuji vedení a učitelskému sboru základní školy, která byla vůči projektu velmi vstřícná a poskytla všem žákům prostor k vymýšlení a zhotovování vlastních modelů a návrhů náměstí. Děkuji paní knihovnici za možnost pravidelných setkání v obecní knihovně a za poskytnutí výlohy pro výstavu modelů. Děkuji panu kronikáři za poskytnutí informací a fotografií z kroniky. Děkuji Kulturní a školské komisi, zejména Simoně Dvořákové, za pomoc při přípravě Oslavy náměstí a Pionýrskému oddílu za přípravu bohatého dětského programu. Děkuji rodině Průšových za občerstvení pro účastníky oslavy. Děkuji Jonathanu Veselému za focení a pomoc při oslavě. Děkuji Star Production za bezplatné zapůjčení lavic a stanu. Pokud jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám.
Přeji všem krásné léto a těším se na další společná setkání. Držím ďáblickému náměstí palce. Jak pravili žáci 4. A: „Ďáblice... s náměstím nebo bez náměstí... hlavně, aby nám tu bylo dobře!“
Karolina Kovtun
Soubory ke stažení
zprav7_8_12.pdf