Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Usnesení -> Usnesení ZMČ 2012
Usnesení ZMČ 2012
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. 055 ZMČ k volbě doplňujících členů návrhové komise
 2. 056  ZMČ k rezignaci a slibu nového člena ZMČ - Stránská
 3. 057 ZMČ k inventarizaci 2011
 4. 058 ZMČ k návrhu rozpočtu na rok 2012
 5. 059 ZMČ k rozpočtu VHČ na rok 2012
 6. 060 ZMČ ke zřizovací listině Obecní knihovny
 7. 061 ZMČ k vydržení pozemku
 8. 062 ZMČ ke koupi komunikace Nad Akcízem
 9. 063 ZMČ k daru pozemků pod komunikací Nad Akcízem
 10. 064 ZMČ k Závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice
 11. 065 ZMČ k návrhu rozpočtového opatření č.1
 12. 066 ZMČ k poskytnutí finančního daru fotb. odd. TJ Ďáblice
 13. 067 ZMČ k poskytnutí finančního daru Hudebnímu sdružení Ďáblík
 14. 068 ZMČ k členství ve Svazu městských částí hlavního města Prahy
 15. 069 ZMČ k volbě doplňujícího člena návrhové komise
 16. 070 ZMČ k odprodeji ideální poloviny nemovitosti č.p. 184
 17. 071 ZMČ k záměru odkupu části pozemku - TJ Ďáblice
 18. 072 ZMČ k schválení posunu katastr.hranice mezi MČ Březiněves a MČ Ďáblice
 19. 073 ZMČ ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla
 20. 074 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2.
 21. 075 ZMČ k volbě tajemnice FV
 22. 076 ZMČ k nabídce prodeje pozemku VŠUP
 23. 077 ZMČ k volbě doplňujícího člena návrhové komise
 24. 078 RMČ k doplnění usnesení 44/11/ZMČ
 25. 079 ZMČ k vyplácení kompenzačního přísp  dětem 2013
 26. 080 ZMČ k rozpočtovému provizoriu na rok 2013
 27. 081 ZMČ k RO3 rozpočtu 2012
 28. 082 ZMČ k RO4 rozpočtu 2012
 29. 083 ZMČ ke splátkovému kalendáři
 30. 084 ZMČ stanovisko MČ k dopisu č.j. 1667/2012_MCPD a 1577/2012_MCPD
 31. 085 ZMČ k výstavbě multif. OD
 32. 086 ZMČ k dodatku č. 2 ke zřizovací listine ZŠ U Parkánu 17
 33. 087 ZMČ k žádosti o změnu zařazení ZŠ U Parkánu 17
 34. 088 ZMČ k svěření pozemků hvězdárna
 35. 089 ZMČ k odprodeji ideální poloviny nemovitosti č.p. 184
 36. 090 ZMČ k zrušení příspěvků na přípojky a ekologické vytápění
 37. 091 ZMČ k inventarizačním komisím 2012