Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Září 2012
Září 2012
Jaké představy mají ďábličtí občané o budoucím náměstí?
Výsledky ankety provedené při červnové Oslavě náměstí.

Z odpovědí na anketní otázky vyplývá, že většina respondentů dává přednost velkorysejším variantám architektonického řešení prostoru budoucího ďáblického náměstí. Zastánci větších variant, označených jako XXL a XL, vyzdvihují lepší šance na udržení celoročního provozu sportovních a společenských zařízení, naopak ti, kdo upřednostňují menší varianty, označené jako M a S, vnímají jako přednost menší zastavěnou plochu a větší podíl zeleně.
Většina respondentů se shoduje na tom, že součástí nového centrálního prostoru by mělo být multifunkční sportoviště určené dětem i dospělým všech věkových kategorií. Řada respondentů se přimlouvá za to, aby bylo pamatováno na skatepark, lezeckou stěnu či lanovou dráhu. Svůj prostor by na sportovišti také chtěli nalézt ti, kdo se rádi projedou na kolečkových bruslích. Někteří dotázaní rovněž navrhují, že by v zimě mohla být plocha sportoviště přeměněna na kluziště s přírodním ledem. Herní prvky určené dětem by měly být z přírodních materiálů, nedílnou součástí sportoviště by podle představ některých respondentů měly být stromy, tráva, kameny a voda. Některé anketní lístky rovněž navrhují, aby tato část centrálního prostoru Ďáblic měla charakter přírodního, neorganizovaného prostoru, který by se díky netuctovému, avšak citlivému architektonickému řešení odlišoval od běžných veřejných sportovišť. Společenský prostor, s nímž je počítáno ve všech variantách, je většinou vnímán jako kombinace klubovny a kavárny či čajovny. Mírná převaha respondentů se přimlouvá za prostornější objekt, v němž by bylo možné nejen posedět s přáteli a známými, ale který by též posloužil jako prostor pro konání nejrůznějších setkání, přednášek, seminářů, kurzů, kroužků, koncertů či představení. Jak upozorňují někteří dotázaní, nemělo by se rovněž zapomenout na koutek určený dětem a na bezbariérový přístup do celého objektu. Vedle sociálního zařízení by v objektu nemělo chybět bezdrátové připojení WiFi, případně volně přístupné počítače připojené na internet. Mnozí by rovněž ocenili, kdyby součástí objektu byla čítárna knih a periodik, herna společenských her a prostor pro pohybové aktivity, jako jsou tanec, zdravotní cvičení či stolní tenis. Objekt, který by vedle výše uvedených funkcí mohl rovněž sloužit jako půjčovna sportovních potřeb či jako hudební zkušebna pro začínající kapely, si většina představuje jako dřevostavbu, případně jako stavbu, která kombinuje dřevo s jinými materiály, nejlépe s kamenem či betonem. Dotázaným též leží na srdci soulad nové budovy se stávající zástavbou. Někteří v této souvislosti upozorňují na tradici cihlářské výroby v Ďáblicích a navrhují, aby byl objekt vybudován z cihel, případně z cihel a dalších vhodných materiálů.
V souvislosti s otázkou po případném zájmu o využití objektu se část dotázaných přimlouvá za možnost pronájmu prostoru na soukromé akce, jako jsou svatby či rodinné oslavy, jiní pak deklarují zájem o provozování kavárny, malého vzdělávacího zařízení, mateřského centra či dílny
pro děti.


Dušan Andrš

Soubory ke stažení
zprav9_12.pdf