Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Říjen 2012
Říjen 2012
Kde v Ďáblicích pořádat hlučné venkovní akce?
V sobotu 8. září odpoledne se v areálu U Holců konalo Rozloučení s prázdninami, které organizovala Kulturní a školská komise společně s Pionýrskou skupinou Rozmarýn – oddílem Sluníčko. Pro děti byly připravené různé soutěže a výtvarná dílna s razítky. Za úspěšné absolvování všech disciplín na ně čekala odměna.
Dětí přišlo mnoho a my doufáme, že si to všechny, jak se patří, užily. Škoda jen, že návštěvnost večerní diskotéky pod širým nebem byla nízká. A přitom se hrál domácí i zahraniční rock a pop 80. a 90. let, tedy hudba, která je většině z nás blízká. Asi mnozí z vás využili krásného počasí a na víkend odjeli pryč. Anebo není o tento druh zábavy v Ďáblicích zájem?
V souvislosti s touto akcí si museli organizátoři opět položit otázku, kde takovouto venkovní akci uspořádat. Jako první a zdánlivě jediné řešení se opět jevil areál U Holců. Vždyť se zde dlouhá léta pálí čarodějnice. Na druhou stranu, co tomu říkají občané, kteří bydlí v okolí areálu? Vedení obce velmi podporuje a vítá tyto akce posilující společné soužití v obci. Ale není radost jedněch starostí druhých? Neobtěžuje občany bydlící v okolí hlasitá hudba a mumraj (hlavně při Pálení čarodějnic) až do večerních hodin? Vždy se snažíme, aby hudba utichla nejpozději ve 22 hodin, abychom nerušili noční klid. Ale s úklidem stánků a lavic většinou končíme až kolem půlnoci...
Pálení čarodějnic 2013 je ještě v daleké budoucnosti, ale otázku, kde jej tentokrát uspořádat, musejí organizátoři vyřešit co nejdříve. Zase U Holců? Vejdeme se tam ještě? Nebude to občanům žijícím v okolí na obtíž? Anebo najdeme jiné místo? Vždyť ani nevíme, zda nebudou v příštích letech v areálu probíhat stavební práce I. etapy výstavby náměstí.
Někteří přišli s návrhem uspořádat Čarodějnice na kopci u hvězdárny, kde se prý v minulosti konávaly. Při své nedávné procházce Ďáblickým hájem jsem se tam šla podívat – v blízkosti se nacházejí sloupy vysokého napětí, terén je zde tak zarostlý, že by se pláň musela nejdříve vysekat a také bych tuto krásnou přírodu ráda ušetřila hromad odpadků, které by se zde i v dalekém okolí válely. Kdo viděl areál U Holců druhý den po Čarodějnicích, ví, o čem mluvím.
Jiní navrhovali fotbalové hřiště. Ale i tato varianta se jeví jako nereálná vzhledem k vysokému nebezpečí devastace travnatého povrchu, o který fotbalisté tak pečují.
Tak kde? Napadá vás něco? Vyzýváme tímto občany, pokud mají nějaký nápad nebo přání, kde v Ďáblicích pořádat Pálení čarodějnic nebo jiné venkovní akce, nechť nám napíší. Dále prosíme o vyjádření ty, kteří bydlí v bezprostředním okolí areálu U Holců, zda je tyto akce obtěžují anebo zda pro těchto několik akcí v roce nacházejí pochopení. Za jejich shovívavost jim opět děkujeme.
Své názory či návrhy můžete posílat na: kks.dablice@seznam.cz

Simona Dvořáková, Kulturní a školská komise

Soubory ke stažení
zprav10_12.pdf