Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Prosinec 2012
Prosinec 2012
Najdou Ďáblice dalšího kronikáře?

Potřebujeme v dnešní internetové době ještě psát kroniku obce? Nestačí si všechny potřebné informace vyhledat na počítači? To jsou otázky, nad kterými se dnes zamýšlíme, když před námi stojí úkol najít pro Ďáblice nového kronikáře.
To, že Ďáblice mají svou kroniku, možná leckdo zaznamenal, například z článků v Ďáblickém zpravodaji, které psal náš zatím poslední kronikář, RNDr. Zdeněk Sobotka.
Pokud bychom se ale chtěli dozvědět více informací o historii ďáblických kronik, o ďáblických kronikářích nebo o historii obce, nepostačí nám k tomu internet, neboť na internetových stránkách naší obce se dočteme, že tyto informace se připravují... Museli bychom se tedy obrátit na úřad naší městské části a požádat pana tajemníka o přístup ke kronikám. K tomuto kroku se odhodlá asi málokdo, nejspíš nějaký vysokoškolský student, který píše odbornou studii o Ďáblicích.
Zpřístupnění informací o historii Ďáblic na webových stránkách obce by snad mohlo být jednou z priorit nového kronikáře. Přečíst si zajímavé články o tom, jak se v Ďáblicích žilo, prohlédnout si dobové fotografie nebo zavzpomínat na dobu svého mládí, je pro leckoho lákavé a taky přínosné. Připomenutím a oživením historie se stává náš vztah k místu, v němž žijeme, osobní, a více nám pak záleží na tom, kde žijeme. Také se učíme vážit si toho, co vytvořily předchozí generace, a lépe si můžeme představit, že za konkrétním činem nebo úspěchem, stojí vždy konkrétní lidé.
V Ďáblicích se dosud vždycky našel člověk, kterému „paměť obce“ ležela na srdci natolik, že byl ochoten ujmout se role kronikáře. Nejznámějším z nich byl PhDr. Miloslav Wimmer, který vedl ďáblickou kroniku
19 let (v letech 1986-2005). Po něm převzal štafetu již zmiňovaný RNDr. Zdeněk Sobotka, kterému vděčíme za sedmileté trpělivé zaznamenávání aktuálních událostí i doplňování bílých míst v předchozích kronikách. Za jeho práci pro obec mu upřímně děkujeme.
Zbývá tedy vznést aktuální otázku: Najdou Ďáblice svého nového kronikáře? Věříme, že ano, ale nemusí to být snadné. Proto se obracíme na každého z vás s prosbou, abyste se nad naším společným přáním zamysleli a ve svém okolí pomohli objevit člověka, který má vztah k naší obci, její historii i současnosti, umí používat počítač a spolu se členy letopisecké komise by byl ochoten pokračovat ve vedení kroniky, pro sebe, své blízké i budoucí generace ďáblických spoluobčanů.
Své návrhy na nového kronikáře, prosíme, předávejte panu starostovi Miloši Růžičkovi, tel. 283 910 723.

Barbara Tranová, členka Letopisecké komise MČ Praha-Ďáblice

Soubory ke stažení
zprav12_12.pdf