Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Březen 2013
Březen 2013
Naše škola a školka

Ďáblická škola a školka má od srpna 2012 novou paní ředitelku, Mgr. Ivetu Horáčkovou, která byla v konkurzu vybrána odbornou komisí jako nejlepší z přihlášených kandidátů. Její působení v nové pozici a na novém místě velmi pozorně sledují jak zřizovatel (starosta, radní i zastupitelé), tak rodiče. Změny v řízení škol (ďáblická škola není výjimkou) často bývají v mnoha různých podobách zdrojem nepochopení, střetu názorů i neochoty. Několik učitelů se také rozhodlo ukončit pracovní poměr, což je v Praze bohužel nyní častý jev. Do mnoha pražských škol totiž ve stejnou dobu (po vlně desítek konkursů) nastoupilo nové vedení a tak dochází (a ještě nějakou dobu bude docházet) v těchto školách k malým i velkým personálním přesunům a výměnám. V takové situaci je důležité, že naše škola a školka má funkční mechanismy kontroly a kvalitní spolupráce školy, rodičů a zřizovatele.
Pokud má někdo zájem vyjádřit svůj názor k situaci ve škole, na něco upozornit nebo něco pro školu užitečného udělat/navrhnout, pak považuji za správné a prosím, aby se zájemci obraceli, podle povahy svého námětu, jednak přímo na paní ředitelku, na školskou radu, na vedení obce nebo na „svého“ zastupitele. Rodiče mají také možnost přímé účasti prostřednictvím rodičovských rad. Své náměty mohou předložit prostřednictvím svých zástupců, nebo se osobně k jejich práci přidat.
Také proto vám přinášíme zprávu paní ředitelky Horáčkové k vizi rozvoje školy a upozornění na práci školské rady a rady rodičů.

Miloš Růžička, starosta
Soubory ke stažení
zprav3_13.pdf