Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Uzávěrky příspěvků v roce 2013
Uzávěrky příspěvků v roce 2013

uzávěrka pro měsíc    
duben – 22. března     
květen – 26. dubna     
červen – 24. května     
červenec-srpen – 26. července     
září – 23. srpna     
říjen – 20. září     
listopad – 25. října     
prosinec – 22. listopadu    
leden 2014 – 20. prosince   

O přijetí článků a fotografií k otištění nebo o odmítnutí uveřejnění rozhoduje výhradně redakce. Redakce si vyhrazuje právo provádět jazykové úpravy textů, stylistické úpravy, které nezmění smysl textů, případně texty krátit. Je-li v příspěvku určeném k otištění kritika právnických nebo fyzických osob, je redakce povinna neprodleně seznámit kritizovaného s obsahem článku. Kritizovaný má právo na odpověď na kritiku ve stejném čísle, v němž je kritika otištěna, nebo v čísle bezprostředně následujícím. Další reakce, vztahující se k již zveřejněné diskusi, budou uveřejněny jen v případě, že obsahují nová dosud nezveřejněná fakta, nebo pokud se diskuse týká vyvíjející se problematiky (úklid obce, skládka atd.). Jinak bude celá diskuse zveřejněna na webu obce v samostatné rubrice Co se do Zpravodaje nevešlo. (Zásady vydávání ĎZ)